Rozliczanie tarcz antykryzysowych

Rozliczanie tarcz antykryzysowych – czy będzie trzeba zapłacić podatek od wsparcia?

Tarcza antykryzysowa dla wielu firm była wsparciem, które pomogło przetrwać trudniejsze momenty, spowodowane lockdownem z wiosny 2020. W myśl przepisów umorzenie otrzymanych pieniędzy w ramach pomocy rządowej jest przychodem. A od przychodu trzeba zapłacić podatek. W głównej mierze sprawa ma dotyczyć przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie od PFR, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej

Zapowiadane umorzenie podatkowe w ramach tarczy skomentował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, potwierdzając, że faktycznie samo wsparcie nie jest opodatkowane. Umorzenie wsparcia natomiast podlega już opodatkowaniu.

Zasada udzielania wsparcia była następująca: przedsiębiorca, któremu w wyniku działania pandemii COVID-19 spadły obroty (a zatrudniał pracowników) mógł ubiegać się o rządową subwencję. Wysokość kwoty, którą można było otrzymać od PFR zależała od statusu przedsiębiorstwa, spadku obrotów i ilości zatrudnianych osób. Subwencja jest zwrotna, jednak można ubiegać się od częściowego zwolnienia z kwoty. Tutaj regulamin wskazuje na możliwość umorzenia 75% kwoty. Z subwencji skorzystało 346 tysięcy firm, a całościowa kwota przeznaczona na pomoc przedsiębiorcom przekroczyła 60 mln złotych.

Interpretacja skarbówki wskazuje, że firmy, które skorzystały z subwencji, nie są zobowiązane do płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że aktualne przepisy mówią o opodatkowaniu po umorzeniu „pożyczki” na utrzymanie firmy w roku 2021 roku. Ta kwestia nie jest rozstrzygnięta, bo fiskus może potraktować umorzoną subwencję tak, jak dzieje się to w przypadku umorzonej pożyczki. Umorzona pożyczka traktowana jest wówczas jako przychód, a od niego musi zostać odprowadzony podatek. Podatek od subwencji może być wysoki, ponieważ firmy mogły uzyskać nawet kilkaset tysięcy złotych. Jak będzie w przypadku subwencji PFR? O tym zadecydują kolejne miesiące.

Tarcza antykryzysowa: zwrotna, czy bezzwrotna?

Specjaliści oraz przedsiębiorcy wskazują, że w przepisach tarcz antykryzysowych jest dużo punktów, które stwarzają sytuacje nie do końca jasne i trudne w interpretacji. Na uwagę zasługują również sytuacje, które będą obligowały do zwrotu całkowitej subwencji PFR. Podatnik będzie miał na to 14 dni. Aby zrozumieć, o jakie sytuacje chodzi, należy wrócić do poradnika, który wskazuje na dwie takie sytuacje:
1. Określenie statusu firmy,
2. Złożenie i podpisanie wniosku o subwencję PFR przez nieprawidłowo umocowaną osobę do reprezentacji firmy.

Rozszerzenia oraz dokładny opis tych problemów znajduje się w poradniku z 28 kwietnia.

Czy faktycznie nie będzie trzeba płacić podatku od tarczy antykryzysowej?

Aktualnie skarbówka po pierwszych indywidualnych interpretacjach nie domaga się płatności podatków. Ale jaka będzie ostateczna decyzja, pokażą najbliższe miesiące.

Ekspert Akademii MDDP