Prezes ADN Akademii prelegentem na Europejskim Kongresie MŚP

Adam Niedziółka, Prezes ADN Akademii był prelegentem na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanym ostatniego dnia września w Katowicach. Panel dotyczył zmian progów podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. „Polskiego Ładu” oraz zasady rozliczenia składek zdrowotnych.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje od ponad 10 lat Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. W kongresowych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele rządu, środowisk politycznych, gospodarczych, świata nauki oraz kultury. W ostatnich dwóch latach –  z powodu pandemii – kongres odbywa się w formie kilku oddzielnych wydarzeń tematycznych. Wrześniowa edycja odbywała się pod hasłem „Podatki, administracja publiczna a przedsiębiorcy, co nowego czeka MŚP?”

Ustalmy górny limit składki zdrowotnej

Adam Niedziółka, Przewodniczący Komisji ds. podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej uczestniczył w panelu dotyczącym zmian progów podatkowych oraz zasady rozliczenia składki zdrowotnej. W swoim wystąpieniu zwrócił  uwagę na wysokość kosztów jakie ponoszą firmy MŚP. „Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, koszt Tax Compliance w sektorze MŚP wynosi 30% wartości płaconego podatku, a jedynie 3% dla dużych przedsiębiorstw. Widzimy tu ogromną różnicę.”  – podkreślił Adam Niedziółka – „Zmiany w podatkach obciążają przede wszystkich małych i średnich podatników z polskim kapitałem” – dodał.

Poruszył również propozycję rządu dotyczącą składki zdrowotnej – „W obecnej propozycji brakuje górnego limitu składki zdrowotnej. Postulujemy, aby był on maksymalny, tak jak w przypadku obecnej stawki emerytalnej i zdrowotnej, do kwoty wynikającej z 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia” – podsumował.

XXVI posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw był jednocześnie XXVI posiedzeniem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, w którym udział wezmą również członkowie Rady Naukowej oraz Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP.


Na zdjęciu: Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;  Adam Niedziółka – Przewodniczący Komisji ds. podatków w Krajowej Izbie Gospodarczej; prof. dr hab. Adam Mariański – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych; Tomasz Zjawiony – Prezes RIG Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *