Płatności bezgotówkowe – zmiany od 2017

Od 2017 r. istotne zmiany będą miały miejsce zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jak i o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca postanowił bowiem dodać regulacje, które będą nakładały negatywne konsekwencje podatkowe na podmioty, które będą dokonywały rozliczeń w obrocie profesjonalnym z pominięciem rachunku bankowego.

Zmiany od 2017 r.

Ustawodawca postanowił, by od początku roku 2017 r. zmienić dotychczasowe przepisy na dwóch płaszczyznach: po pierwsze, sam limit transakcji, które będą mogły być dokonywane w sposób inny niż gotówkowy obniży się w praktyce czterokrotnie. Zamiast dotychczasowych 15.000 EUR w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej pojawi się kwota 15.000 PLN. Kluczowe jest jednak wprowadzenie reperkusji w podatkach dochodowych, gdy przedsiębiorca naruszy ciążące na nim ograniczenia.

W myśl bowiem nowododawanego art. 15d ustawy CIT i art. 22p ustawy PIT, od dnia 1 stycznia 2017 r. płatności dokonywane z naruszeniem obowiązku dokonywania za pośrednictwem rachunku płatniczego nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jednakże tylko w odpowiedniej części, tj. w takiej, w której zostały dokonane z pominięciem rachunku płatniczego w odniesieniu do całkowitej wartości transakcji.

Kompensaty

Wraz z prowadzeniem prac nad ustawą nowelizującą przepisy w podatku CIT i PIT podatnicy mieli wątpliwości jak organy podatkowe będą podchodziły do kwestii kompensat, które w istocie płatnością z wykorzystaniem rachunku płatniczego nie są.

Minister finansów opublikował na swojej stronie internetowej informację, w którym odniósł się do omawianego problemu. Zdaniem MF, przepisy omawianej ustawy odnoszące się do skutków podatkowych regulowania płatności transakcyjnych w formie gotówkowej nie znajdą zastosowania do innych form regulowania zobowiązań, które nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. Co za tym idzie, takie formy uregulowania zobowiązań, jak m.in. kompensata czy barter nie mieszczą się w zakresie przedmiotowej regulacji, gdyż strony umowy nie dokonują płatności, które mogłyby być nim objęte. Jednocześnie minister finansów wskazał, że w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, w tym m.in. kart płatniczych, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Powyższa zmiana swym zasięgiem obejmie bardzo szerokie spectrum stanów faktycznych, a oprócz niej ustawodawca podatkowy przygotował łącznie kilkanaście zmian, które z pewnością będą dotyczyły większości podatników.

Doradca podatkowy
Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Już dziś przygotuj się na zmiany!
Podatki 2016 i 2017 »