Kolejne zmiany w podatku PIT – sprawdź wypowiedź eksperta

Wiceminister finansów Artur Soboń zaproponował wynik konsultacji społecznych do nowelizacji Polskiego Ładu. Pozostaje oczekiwać na oficjalny projekt zmian – uważa Michał Miklaszewski, Senior Associate i Aplikant radcowski w ADN Doradztwo Podatkowe.

Zapowiadana nowelizacja Polskiego Ładu ma wprowadzić szereg zmian w obowiązujących przepisach. Wedle wstępnych założeń projektu rząd planuje m.in. obniżenie podatku PIT do 12% dla osób rozliczających się według skali podatkowej oraz likwidacje „ulgi dla klasy średniej oraz abolicji podatkowej a także wprowadzić rekompensatę dla samorządów z utraconych wpływów z PIT.

Wynik konsultacji

Na konferencji prasowej, Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który kieruje pracami nad zmianami w Polskim Ładzie przedstawił wynik konsultacji społecznych do projektu. Przewidują one:
• wprowadzenie możliwości wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt;
• umożliwienie przedsiębiorcom korzystającym z rozliczenia na podstawie podatku liniowego, wyboru formy opodatkowania ex post, tj. po zakończeniu roku podatkowego;
• umożliwienie przedsiębiorcom rozliczającym się w ramach ryczałtu do zmiany formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego lub w jego trakcie – przy czym najpóźniej musi to nastąpić do 22 sierpnia 2022 r.;
• ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT do 30 kwietnia;
• brak zmian w tzw. PIT-0 dla seniorów;
• zmodyfikowanie ulgi na zabytki (tzw. „Pałacyk+”), poprzez umożliwienie skorzystania z ulgi wyłącznie w zakresie kosztów poniesionych na remont;
• przesunięcie na 1 stycznia 2023 r. możliwości korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników;
• wykreślenie obowiązku wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników o aktualizację PIT czy informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczenia i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki;
• ustalenie jednolitego wzoru oświadczenia PIT-2;
• wprowadzenie automatycznego zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej;
• wyłączenie odpowiedzialności księgowych.

Kolejne zamieszanie

Zgodnie z informacjami wskazanymi w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Finansów, planowane zmiany mają zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych oraz zmniejszyć wysokość podatków.

Jak mówi Michał Miklaszewski, Senior Associate i Aplikant radcowski w ADN Doradztwo Podatkowe, proponowane zmiany wprowadzą kolejny chaos – Nie ulega wątpliwości, że zaproponowany zakres zmian wprowadza kolejne zamieszanie w zakresie prawidłowego zastosowania przepisów ustawy o PIT – stwierdził.

Dodaje również, że przedstawione wyniki nie są pełną informacją o projekcie – Na ten moment pozostaje oczekiwać na oficjalny projekt zmian w ustawie o PIT, który zobrazuje w pełen sposób powyższe zapowiedzi rządu – tłumaczy Miklaszewski.

Polski Ład obowiązuje od 1 stycznia 2022. ADN Akademia organizuje szkolenie z obowiązujących przepisów, które można znaleźć TUTAJ