Kogo skontroluje PIP w 2020?

Kontrola Państwowego Instytutu Pracy – czyli kogo skontroluje PIP w 2020?

Aż 72 tysiące kontroli w 2020 roku planuje przeprowadzić Państwowy Instytut Pracy. W pierwszej kolejności Instytut skupi się nad zakładami pracy, gdzie doszło do wypadków przy pracy oraz zakładach, w których skala zagrożeń jest duża. Równie ważnym aspektem jest kontrola miejsce pracy, gdzie pracownicy są narażeni na wystąpienie czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Głównym celem takich kontroli jest znaczne ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wprowadzenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracowników.

Kontrole z PIP-u pierwsze kroki skierują do miejsc pracy z branż, w których występują więcej niż jeden czynnik niebezpieczny lub szkodliwy np. zakłady opieki zdrowotnej, gospodarka komunalna, kosmetologia, budownictwo, gastronomia.

Państwowa Inspekcja Pracy planuje również skontrolować jednostki samorządowe, mianowicie czas pracy w samorządach terytorialnych lub zakładach pracy o charakterze administracji państwowej. Czas pracy będzie również kontrolowany w korporacjach. PIP zwróci uwagę także na wypłatę minimalnej stawki godzinowej.

W zakresie pracowniczych planów kapitałowych PIP planuje około 400 kontroli, oprócz tego PIP skontroluje również podmioty handlowe pod względem dni wolnych od pracy względem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta i inne dni.

Kontroli mogą też spodziewać się przedsiębiorcy, którzy zatrudniają cudzoziemców. PIP chce sprawdzić legalność ich zatrudnienia, agencji, przez które są zatrudnieni oraz przestrzeganie prawa wobec tych pracowników.