Co grozi pracodawcom za zniechęcanie pracowników do PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to rządowy program, którego celem jest systematyczne, długoterminowe oszczędzanie na emeryturę. PPK jest obowiązkowe do wprowadzenia we wszystkich przedsiębiorstwach, jednak każdy z pracowników może dobrowolnie złożyć wniosek o rezygnację. Słowo „dobrowolnie” jest tutaj kluczowe, ponieważ za zniechęcanie pracowników do PPK grożą surowe kary pieniężne.

Na pracodawców nałożono szereg obowiązków związanych z przyjęciem programu. Dla Wielu stanowi to impuls do wycofania się i podjęcia prób mających na celu zachęcanie swoich pracowników do rezygnacji z przystąpienia do PPK. Zdaje się, że mają ku temu mocne argumenty. Jednak czy takie działanie jest korzystne dla pracownika?

Standardowo na poczet PPK pracownik wpłaca 2% swojego wynagrodzenia brutto. Natomiast pracodawca zasila tę kwotę o 1.5% wynagrodzenia brutto. Stanowi to dodatkowe obciążenie finansowe dla przedsiębiorstw. Spośród innych niedogodności można wymienić obowiązkowe podpisanie umowy z instytucją finansową o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także comiesięczne raportowanie wpłat pracowników i wypłat pracodawcy.

Małe firmy liczące do 10 pracowników mają prawo do odstąpienia od umowy o zarządzaniu i prowadzeniu PPK wyłącznie wtedy, gdy wszyscy pracownicy dobrowolnie złożą rezygnację. Pracodawca lub inne osoby do tego uprawnione, nie mogą w żaden sposób ingerować w decyzję swoich pracowników. Jeżeli dopuszczą się tego czynu, grozi im wysoka kara finansowa.

Kto, jako podmiot zatrudniający […] nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego – art. 108 ustawy o PPK.

W chwili obecnej nie została powołana żadna instytucja do kontrolowania podmiotów gospodarczych w zakresie PPK. Można, jednak spodziewać się, że takie kontrole będą miały miejsce, a w pierwszej kolejności dotyczyć będą przedsiębiorstw, w których rezygnację podjęło 100% pracowników. Istnieje wiele przesłanek, które mówią o wzroście kar za zniechęcanie pracowników, dlatego warto pamiętać, że ostateczna decyzja o przystąpieniu do programu należy wyłącznie do pracownika.

Ekspert Akademii MDDP

Bądź na bieżąco »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *