Akcja bilans – zamknij rok bezbłędnie

Zdecydowana większość podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiada rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu. Oznacza to, iż 31 marca 2017 r. jest ostatnim dniem na złożenie rocznego zeznania CIT-8. W informacji tej podatnik jest zobowiązany wykazać przychody oraz koszty podatkowe związane z rokiem 2016  jak również samodzielnie obliczyć dochód oraz podatek dochodowy.

Konsekwencje błędnego rozliczenia podatku mogą być istotne: począwszy na odpowiedzialności podatkowej związanej z uszczupleniem należności publicznoprawnych po odpowiedzialność karnoskarbową osób odpowiedzialnych w spółce za podatki. O ile zaległość podatkowa może generować obowiązek uiszczenia odsetek podatkowych to odpowiedzialność karnoskarbowa jest odpowiedzialnością osobistą zagrożoną w najniższym wymiarze mandatem karnoskarbowym.

Również odpowiednie przyporządkowanie przychodów i kosztów podatkowych do właściwych lat podatkowych jest kwestią kluczową. Błędne bowiem ujęcie tych elementów rachunku podatkowego może prowadzić do zaległości podatkowej i sporu z organem podatkowym. Warto wskazać, iż pomocnym przy właściwym obliczaniu podatku rocznego jest znajomość aktualnych interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych czy Trybunału Konstytucyjnego.

Korzystając z oferty szkoleniowej przygotowanej przez Akademię Biznesu podatnik ma pewność, że podatek, który uiści na rzecz Skarbu Państwa będzie dokładnie w takiej wysokości w jakiej być powinien – ani zbyt wysokiej, ani zbyt niskiej.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu Akcja Bilans i rozwiązania ostatnich wątpliwości związanych z rocznym rozliczaniem podatku »»

Doradca podatkowy
Wykładowca Akademii Biznesu MDDP