Akademia MDDP Sponsorem Prestiżowego Wydarzenia

W dniach 19-21 września 2018 roku odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, najstarszego w kraju ośrodka myśli naukowej i rozwoju praktyki rachunkowości. MDDP Akademia Biznesu miała zaszczyt zostać partnerem wydarzenia oraz  sponsorem wydanych z tej okazji publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom rachunkowości: „Model biznesu jako wyzwanie dla rachunkowości” oraz „System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych”. 

Podczas uroczystości Partner Zarządzający MDDP Akademii Biznesu – Adam Niedziółka w imieniu całej firmy złożył serdeczne gratulacje szacownej „Jubilatce” życząc kolejnych owocnych lat pracy. Do życzeń dołączyliśmy specjalnie przygotowany na tą okazję dyplom gratulacyjny. 

Było to doniosłe wydarzenie dla całego środowiska naukowego i akademickiego rachunkowości, ale także dla przedstawicieli praktyki gospodarczej. W zjeździe wzięło udział ponad 200 przedstawicieli polskich i zagranicznych katedr rachunkowości oraz branżowych stowarzyszeń. Dyskusja dotyczyła m.in. podatku dochodowego w rachunkowości, controllingu, ale też polskiej rachunkowości międzywojennej. Celem Zjazdu była dyskusja i wymiana poglądów na temat rachunkowości jako nauki i praktyki oraz jej roli w życiu społeczno-gospodarczym.