Szkolenie online Raportowanie schematów podatkowych MDR na przykładach – identyfikacja schematów, zakres obowiązków, środki ograniczające odpowiedzialność oraz proces raportowania

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

• wszyscy przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT
• właściciele biur rachunkowych
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych warsztatów najważniejszych informacji dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz pokazanie na przykładach w jaki konkretny sposób identyfikować sytuacje podlegające raportowaniu i jak krok po kroku wywiązać się z tego obowiązku. Dzięki szkoleniu uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego raportowania schematów podatkowych.
Cel:
• przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie MDR
• w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z MDR – w szczególności identyfikowania określonych w przepisach cech rozpoznawczych
• możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
• okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu
• wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Korzyści ze szkolenia

• pełny zakres wiedzy teoretycznej
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych

 

Prowadzący szkolenie

Aleksander Styś – Assistant Manager w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 13886) specjalizujący się w wspieraniu biznesu w kontaktach z administracją skarbową. Admirator w sporach podatkowych poprawnej komunikacji na linii podatnik-fiskus. Aleksander posiada doświadczenie w zakresie wspierania podatników – osób fizycznych i osób prawnych, w tym spółek giełdowych – w toku kontroli celno-skarbowych, kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych dotyczących szeregu zagadnień podatkowych, w tym również w toku postępowań podatkowych prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie unikania opodatkowania. Wspiera również przedsiębiorców w postępowaniach nadpłatowych oraz w licznych postępowaniach w zakresie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

Michał Miklaszewski – Senior Associate w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Michał jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. w czołowej polskiej spółce doradztwa podatkowego, gdzie zajmował się prowadzeniem sporów podatkowych, w szczególności przygotowywaniem pism procesowych w toku postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz organizacją działań pozaprocesowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie studiów był aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, gdzie działał w zakresie lokalnym oraz ogólnokrajowym. Obecnie pozostaje aktywnym członkiem stowarzyszenia poprzez działalność w ELSA Trainers’ Group – specjalnej grupy członków i seniorów ELSA Poland, której celem jest przekazywanie wiedzy w formie szkoleń, treningów i warsztatów. Michał posiada doświadczenie m.in. w zakresie należytej staranności VAT oraz weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustwa w podatku VAT, wniosków o zwrot tzw. „podatku minimalnego” oraz procedury związanej z ubieganiem się o przyznanie ulg podatkowych.

Program szkolenia

1. Wstęp do raportowania:
a) podstawy prawne (polskie i unijne),
b) objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień),
c) zawieszenie stosowania przepisów o MDR w związku z epidemią COVID-19.

2. Rodzaje schematów podatkowych:
a) schematy krajowe,
b) schematy transgraniczne,
c) schematy standaryzowane.

3. Podmioty zobowiązane do raportowania
a) kim jest promotor,
b) kim jest korzystający,
c) kim jest wspomagający,
d) definicja kwalifikowanego korzystającego,
e) praktyczne podejście do identyfikacji siebie jako jednego z uczestników schematu na przykładach.

4. Cechy rozpoznawcze:
a) ogólne cechy rozpoznawcze,
b) szczególne cechy rozpoznawcze,
c) inne szczególne cechy rozpoznawcze,
d) kryterium głównej korzyści.

5. Terminy i sposób raportowania:
a) terminy raportowania,
b) sposób i forma raportowania.

6. Składanie raportu MDR-1
a) przez promotora,
b) przez wspomagającego,
c) przez korzystającego,
d) tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji,
e) dane ujawniane w toku raporcie MDR-1.

7. Sankcje
a) charakter sankcji i ich wysokość,
b) sposób minimalizacji odpowiedzialności osobistej za MDR,
• Procedura MDR z odpowiednim uregulowanym zakresem odpowiedzialności,
• Wewnętrzny oraz zewnętrzny MDR Officer,
• Audyty MDR oraz zasady składania czynnego żalu przy schematach podatkowych.

8. Raportowanie schematów podatkowych – przykłady z praktyki:
a) Na co zwrócić uwagę – gdzie może wystąpić schemat podatkowy,
b) co nie będzie schematem

9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-10-2023Online
22-11-2023Online
20-12-2023Online

Zaufali nam: