Podatki CIT, PIT i VAT w tym podatki minimalne, KSeF oraz e-Doręczenia – nowości i prognozy na pierwsze miesiące 2024 roku

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe i przekrojowe szkolenie.

Z uwagi na zakończony rok wyborczy i pojawiające się zapowiedzi zmian w przepisach podatkowych, w tym niepewność co do największych zagadnień (krajowy podatek minimalny, globalny podatek minimalny, KSeF, e-Doręczenia), proponujemy Państwu szkolenie wprowadzające w 2024 rok.

Prawie każde z tych zagadnień realizujemy odrębnie na całodniowych szkoleniach (np. e-Doręczenia, KSeF, globalny podatek minimalny), zaś część z nich jest elementem całodniowych szkoleń bieżących (np. CIT, VAT).

Zapraszamy więc Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są zagadnienia realizowane szczegółowo podczas czterech lub pięciu dni szkoleniowych.

Z tego względu zagadnienia na tym szkoleniu będą realizowane systemowo i ogólnie. W przypadku zainteresowania wyłącznie wąskim wycinkiem (konkretnym tematem), zapraszamy Państwa na dedykowane szkolenia poświęcone konkretnym zagadnieniom.

Prowadzący

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program

1. Zmiany na 2024 – limity rozliczeń gotówkowych oraz zmiany w amortyzacji – CIT i PIT:
a) limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami na 2024 r. (w tym Biała Lista i mechanizm podzielonej płatności),
b) uchylenie przepisów o sankcjach za rozliczenia gotówkowe z konsumentem,
c) preferencyjna amortyzacja budynków i budowli na wybranych obszarach Polski.

2. Rozliczenia osób fizycznych – PIT:
a) nowe zasady rozliczeń wybranych dochodów z kapitałów pieniężnych,
b) przygotowywanie rocznych deklaracji przez MF,
c) limity różnych zwolnień przedmiotowych po zakończeniu epidemii,
d) najważniejsze formularze,
e) możliwe rozliczenie ryczałtowców małżonków – przychody z najmu prywatnego,
f) ulga na dziecko niepełnosprawne,
g) ulga rehabilitacyjna dla dziadków i wnuków.

3. e-Doręczenia dla przedsiębiorców (CEIDG, KRS):

a) e-Doręczenia jako elektroniczny odpowiednik listu poleconego ZPO,
b) podmioty zobligowane i uprawnione do stosowania e-Doręczeń (podmioty publiczne, obywatele, przedsiębiorcy, zawody zaufania publicznego) – harmonogram,
c) PURDE, KURDE, PUH, ADE, BAE – wyjaśnienie pojęć,
d) zakładania i aktywacja skrzynek,
e) wysyłka i odbiór dokumentów,
f) usługa hybrydowa (łączona), czyli elektroniczno-papierowa,
g) obowiązek stosowania e-Doręczeń przez urzędy do komunikacji z obywatelami i firmami,
h) obowiązek korzystania z e-Doręczeń przez przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS i CEiDG.

4. Przygotowanie do rozliczania krajowego minimalnego podatku dochodowego – CIT – wybrane zagadnienia:
a) zasady opodatkowania podatkiem minimalnym,
b) wyliczenie progu rentowności,
c) wyliczenie dochodu lub straty,
d) wyłączenia z opodatkowania – kto nie musi płacić podatku minimalnego z uwagi na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności?
e) próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych,
f) ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody,
g) odliczenia od podatku minimalnego.

5. Przygotowanie do rozliczania globalnego minimalnego podatku dochodowego – CIT – wybrane zagadnienia:
a) wdrożenie tzw. skutecznego opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw (MNE) i dużych grup krajowych – zasada włączenia dochodu do opodatkowania (IIR) oraz zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR),
b) obliczanie kwalifikowanego dochodu lub straty,
c) obliczanie skorygowanych podatków kwalifikowanych,
d) obliczanie efektywnej stawki podatkowej i podatku wyrównawczego,
e) neutralność podatkowa i systemy oparte na wypłacie zysku.

6. Przygotowanie do rozliczania JPK w podatkach dochodowych – PIT, CIT:
a) JPK w CIT – terminy (od 2025),
b) JPK w PIT – terminy (od 2026),
c) podmioty zobligowane, zakres informacji,
d) wyłączenia z przesyłania JPK,
e) terminy realizacji obowiązku.

7. VAT – różne zagadnienia:
a) utrzymanie obniżonych stawek VAT,
b) przygotowanie do systemu kaucyjnego (2025),
c) różne zmiany.

8. Przygotowanie do KSeF – VAT – wybrane zagadnienia:
a) wprowadzenie wewnętrznych procedur związanych z obsługą uprawnień,
b) decyzja o fakturowaniu podczas awarii i trybów offline,
c) ustalenie ilości trybów fakturowania (podmioty krajowe i zagraniczne),
d) obieg dokumentów w firmie,
e) faktury i załączniki,
f) paragony z NIP i powiązania z e-fakturami,
g) ważne terminy,
h) sankcje.

9. Nowe projekty zmian podatkowych – temat ruchomy, zależny od aktualnego stanu prawnego.

10. Nowe objaśnienia podatkowe, interpretacje ogólne, uchwały NSA – temat ruchomy, zależny od stanu prawnego.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-03-2024Warszawa
22-04-2024Warszawa

Zaufali nam: