Podatek CIT 2022 po nowelizacji ustaw podatkowych – Polski Ład oraz zagadnienia bieżące i kierunki zmian

Kategoria: ,

Dostępne terminy
26-07-2022Gdańsk
26-07-2022Kraków
27-07-2022Poznań
28-07-2022Warszawa
29-07-2022Katowice
29-07-2022Toruń
29-07-2022Wrocław
25-08-2022Katowice
29-08-2022Poznań
29-08-2022Gdańsk
30-08-2022Wrocław
30-08-2022Łódź
31-08-2022Kraków
31-08-2022Katowice
15-09-2022Warszawa
21-09-2022Katowice
26-09-2022Poznań
27-09-2022Łódź
27-09-2022Gdańsk
28-09-2022Warszawa
29-09-2022Wrocław
30-09-2022Kraków
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący*

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, niezwykle istotna jest znajomość regulacji prawnych i podatkowych. Mnogość zmian powoduje, że często nie jesteśmy w stanie na bieżąco zapoznawać się z wprowadzanymi regulacjami a konsekwencje ich nieznajomości mogą niekorzystnie wpływać na wypełnianie ciążących na nas obowiązków podatkowych. W związku z powyższym proponujemy Państwu szkolenie Rewolucja w CIT 2020, na którym zostaną omówione nie tylko zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ale również najnowsze orzecznictwo i liczne przykłady praktyczne, które pozwolą przybliżyć wykładaną materię. Szczególną uwagę poświęcimy zmianom, które dotyczą wprowadzenia nowego źródła przychodu jakim są przychody z zysków kapitałowych, omówimy zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, w tym: koszty finansowania, wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu oraz inne wprowadzone do ustawy wydatki nieuznawane za koszty. Na szkoleniu omówione zostaną także modyfikacje przepisów dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej oraz podatkowej grupy kapitałowej czy też przepisy dotyczące ulgi na działalność badawczo – rozwojową.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I

„Polski Ład” po zmianach lipcowych 2022 – praktyczne aspekty wybranych rozwiązań

1. Obowiązki płatników (rozliczanie zaliczek do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 lipca 2022 r., zmiany w PIT-2 od 2023, zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych, itp.).

2. Uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia.

3. Minimalny CIT – zasady ustalania i opłacania.

4. Przerzucanie dochodów w relacji z podmiotem powiązanym.

5. Zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach).

6. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).

7. Zmiany w podatku u źródła (limit 2 mln zł, certyfikaty rezydencji, opinia o stosowaniu preferencji, nowe obowiązki dokumentacyjne, itp.).

8. Zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł).

9. Obowiązek zapewnienia rozliczeń bezgotówkowych.

10. Wstęp do rozwiązań, które zaczną obowiązywać w latach 2023-2026: obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami, ukryta dywidenda, sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem, „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji, obowiązek integracji kas fiskalnych z terminalami).

CZĘŚĆ II

CIT estoński (ryczałt od dochodów spółek) – praktyczne stosowanie na podstawie Objaśnień podatkowych oraz pojawiających się interpretacji i orzecznictwa

1. Analiza warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od spółek (CIT estońskim):
a) omówienie warunków wejścia (m.in. zatrudnienie, formy działalności, wspólnicy, kwestie przekształceń, itp.),
b) warunki niezbędne do utrzymania przez cały czas opodatkowania ryczałtem od spółek,
c) sytuacje pozbawiające prawa do CIT-u estońskiego na bieżąco oraz wstecz,
d) określony sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych jako warunek wybrania tej formy opodatkowania.

2. Rozliczanie korekty wstępnej oraz dochodu z przekształcenia:
a) rozliczenie przychodów i kosztów przez spółkę, która prowadziła działalność w tej samej formie,
b) rozliczenie przychodów i kosztów przez spółkę powstałą z przekształcenia innej spółki,
c) rozliczenie przychodów i kosztów przez spółkę powstałą z przekształcenia osoby fizycznej.

3. Opodatkowanie spółki i wspólników:
a) dochód z ukrytych zysków,
b) dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych,
c) dochód z przejęć majątku,
d) wstępne omówienie opodatkowania podziału zysku w kolejnych latach,
e) analiza możliwości i skutków wypłat zaliczek na poczet zysku.

CZĘŚĆ III

Pozostałe zagadnienia bieżące – przychody, koszty, kierunki interpretacyjne

1. Przychody podatkowe – zagadnienia bieżące, najnowsze Objaśnienia podatkowe, interpretacje ogólne, uchwały NSA, itp.:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w przypadku refakturowania.

2. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia bieżące, najnowsze Objaśnienia podatkowe, interpretacje ogólne, uchwały NSA, itp.:
a) moment rozpoznania kosztu podatkowego,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta przychodów i kosztów,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie.

3. Różne zagadnienia, w tym podsumowanie wcześniejszych zmian:
a) opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych CIT – wybrane zagadnienia,
b) rozliczanie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
c) zmiany w odliczaniu strat podatkowych na przestrzeni ostatnich lat – nowe zakazy (podsumowanie zmian),
d) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
e) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
f) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
g) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa,
h) rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na rok 2022 r. (np. umorzenia z różnych tarcz a przychody, jednorazowa amortyzacja, odroczenia terminów, itp.).

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

NOWOŚĆ
Po szkoleniu wykładowca pozostaje przez godzinę do Państwa dyspozycji w celu dodatkowych konsultacji.

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

26-07-2022Gdańsk
26-07-2022Kraków
27-07-2022Poznań
28-07-2022Warszawa
29-07-2022Katowice
29-07-2022Toruń
29-07-2022Wrocław
25-08-2022Katowice
29-08-2022Poznań
29-08-2022Gdańsk
30-08-2022Wrocław
30-08-2022Łódź
31-08-2022Kraków
31-08-2022Katowice
15-09-2022Warszawa
21-09-2022Katowice
26-09-2022Poznań
27-09-2022Łódź
27-09-2022Gdańsk
28-09-2022Warszawa
29-09-2022Wrocław
30-09-2022Kraków

Zaufali nam: