Umowy cywilnoprawne na listach płac od 2023 roku

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się

• jak prawidłowo ustalić jakim ubezpieczeniom objęty będzie zleceniobiorca,
• jak prawidłowo rozliczać umowy zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących zmian od 2023 roku,
• jak naliczyć świadczenia dla zleceniobiorców z tytułu choroby lub macierzyństwa,
• jak rozliczyć pozostałe świadczenia w aspekcie składkowym i podatkowym.

Program szkolenia

1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
• zlecenie z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń,
• zlecenie z własnym pracownikiem w różnych przypadkach,
• zlecenie z pracownikiem innej firmy,
• zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
• zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia,
• zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• dzieło z własnym pracownikiem,
• dzieło z pozostałymi osobami.

3. Umowy cywilnoprawne – zasady rozliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiązujących zmian od 2023 roku:
• zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia z tytułu umowy zlecenia,
• zasady rozliczania umów zawartych na okres dłuższy jak jeden miesiąc,
• ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
• ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• zryczałtowany podatek – umowy cywilnoprawne z osobami niemającymi rezydencji podatkowej w Polsce,
• zryczałtowany podatek dla rezydentów podatkowych w Polsce,
• zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od 2023 roku:
– prawo do 20% kosztów uzyskania przychodów,
– prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów,
– ustalanie wysokości zaliczki w przypadku wypłaty w trakcie i po zakończeniu umowy
• wpłata na PPK w przypadku umów zlecenia.
• składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i FEP finansowane przez zleceniodawcę.

4. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców.

5. Inne świadczenia dla zleceniobiorców.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-10-2023Warszawa

Zaufali nam: