NOWOŚĆ

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadząca szkolenie

Joanna Jurasz – właściciel firmy doradczej i wdrożeniowej świadczącej usługi w zakresie współpracy z producentami, Upoważnionymi przedstawicielami, importerami, dystrybutorami / sprzedawcami wyrobów budowlanych. Pierwsze doświadczenia na rynku tychże usług zdobyła już w 2009 r. Specjalizacją prowadzącej jest Zakładowa Kontrola Produkcji oraz prowadzenie postępowań o uzyskanie Krajowych oraz Europejskich Ocen Technicznych. Posiada doświadczenie przy realizacji blisko 250 współprac z Klientami produkującymi różnorodne wyroby budowlane, owocuje to gotowością do pracy nad wyrobami innowacyjnymi, realizowanymi w ramach prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz projektów opartych o prawa patentowe. Osoba Pani Joanny Jurasz gwarantuje więc dla tego zakresu pełne wsparcie w procesie legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu oraz rzetelnej i adekwatnej oceny zgodności. Swoją praktykę doradczo-wdrożeniową w 2017 r. Pani Joanna Jarosz rozszerzyła o możliwość realizacji specjalistycznych szkoleń branżowych.

Adresaci szkolenia

1. Podmioty wymienione w Rozporządzeniu 305/2011 (CPR) i Ustawie o wyrobach budowlanych: Producenci, Upoważnieni Przedstawiciele, Dystrybutorzy (Sprzedawcy) oraz Importerzy wyrobów budowlanych,

2. Zamawiający Instytucjonalni, Klienci Indywidualni,

3. Firmy wykonawcze, Projektanci,

4. Inspektorzy jednostek certyfikujących, Auditorzy wewnętrzni systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

5. Osoby odpowiedzialne za Zakładową Kontrolę Produkcji w organizacji,

6. Wszystkie osoby chcące pogłębić wiedze w tym zakresie

Cel szkolenia

Zapoznanie się z wymaganiami prawnymi w obszarze legalnego wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej i Polski. Szkolenie prowadzone z uwzględnieniem aspektów praktycznych i realnego podejścia do omawianych tematów.

Program szkolenia

1. Przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu: system europejski i krajowy.

2. Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe w kontekście sporządzania Krajowej / Deklaracji Właściwości Użytkowych.

3. Obowiązki podmiotów przy wprowadzaniu i udostępnianiu wyrobów budowlanych do obrotu: Producent, Upoważniony przedstawiciel, Importer, Dystrybutor (Sprzedawca).

4. Zakładowa Kontrola Produkcji – podstawowe zagadnienia, budowa systemu ZKP (omówienie na podstawie przykładów wyrobów zaproponowanych przez Uczestników lub asortymentu Producenta).

5. Zasady znakowania wyrobów znakiem CE (system europejski) i B (system krajowy) oraz sporządzanie Krajowej / Deklaracji Właściwości Użytkowych dla asortymentu Producenta

6. Wprowadzenie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych.

7. Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu dla wyrobów budowlanych produkowanych nieseryjnie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k. nie posiada certyfikatu jakości ISO 9001 oraz akredytacji w przedmiotowym zakresie.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-04-2024Warszawa

Zaufali nam: