Zarządzanie podatkami w firmie

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 1690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

DZIEŃ I
Zarządzanie sferą podatkową: kluczowe zagadnienia o charakterze zarządczym.

1. Dyrektor finansowy, a wiedza podatkowa:
a) zagadnienia podatkowe w codziennej pracy dyrektora finansowego,
b) zarządzanie podatkową wiedzą własną,
c) współpraca z Główną Księgową oraz z Działem Księgowości,
d) transfer informacji oraz transfer wiedzy wewnątrz organizacji jako klucz do pełnienia funkcji dyrektora finansowego,
e) dyrektor finansowy, a zewnętrzny doradca podatkowy,
f) budowanie współpracy: Dyrektor Finansowy – Główna Księgowa – Doradca podatkowy.

2. Zarządzanie ryzykiem/bezpieczeństwem podatkowym – narzędzia dostępne podatnikom:
a) optymalizacje podatkowe przedsiębiorstw,
b) klauzula GAAR – obejście/nadużycie prawa podatkowego,
c) formalizmy vs funkcjonalność rozwiązań – zmiana optyki podatkowej na przestrzeni lat,
d) opinie zabezpieczające,
e) interpretacje ogólne MF,
f) interpretacje indywidualne KIS,
g) wiążące informacje stawkowe (VAT).

3. Raportowanie schematów podatkowych – informacje ważne dla wszystkich podatników (MDR):
a) co to jest schemat podatkowy?
b) przesłanki identyfikacji schematów na przykładach,
c) schemat krajowy vs transgraniczny,
d) schemat indywidualny vs standaryzowany,
e) kto jest promotorem?
f) kto jest wspomagającym?
g) promotor wewnątrz organizacji – analiza,
h) zewnętrzny promotor,
i) obowiązek posiadania procedury raportowania schematów podatkowych,
j) obowiązek raportowania: promotor, wspomagający,
k) kwalifikowany korzystający,
l) raportowanie MDR, a klauzula GAAR.

4. Rodzaje spółek a sposób opodatkowania i efektywność podatkowa:
a) spółka cywilna,
b) spółka jawna,
c) spółka komandytowa w strukturze podstawowej i odwróconej,
d) spółka komandytowo-akcyjna,
e) spółka z o.o.,
f) spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna.

5. Problematyka składki zdrowotnej i daniny solidarnościowej.

6. Firmy rodzinne – jakie formy organizacyjne optymalne funkcjonalnie i podatkowa?

7. Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek):
a) wprowadzenie do zagadnienia,
b) efektywność podatkowa w porównaniu do ogólnych zasad opodatkowania,
c) sp. z o.o. sp. k., a estoński CIT – co zrobić?
d) spółka cywilna, jasna, a estoński CIT – co zrobić?

DZIEŃ II
Zarządzanie ryzykiem/bezpieczeństwem podatkowym – wybrane obszary wrażliwe.

1. Ceny transferowe:
a) rynkowe warunki transakcji – co to znaczy?
b) podmioty powiązane,
c) obowiązki dokumentacyjne,
d) obowiązki sprawozdawcze i raportowanie,
e) transakcje z podmiotami niepowiązanymi obligujące do sporządzenia dokumentacji,
f) kontrola cen transferowych – o co toczy się gra?

2. Minimalny podatek dochodowy:
a) wejście w życie i przygotowanie spółki do tego podatku,
b) podmioty wyłączone spod opodatkowania,
c) wskaźniki rentowności,
d) obliczanie minimalnego poziomu rentowności,
e) struktura spółki jako kluczowy element eliminacji ryzyka,
f) zarządzanie finansami w trakcie roku w świetle podatku minimalnego,
g) panel dyskusyjny.

3. Kredyty obrotowe, inwestycyjne, pożyczki, leasingi – koszty finansowania dłużnego:
a) Wyłączenie z kosztów niektórych wydatków związanych z finansowaniem zewnętrznym
b) czym są koszty finansowania dłużnego?
c) limit „ukosztowienia”,
d) jak odzyskać „wyłączone” koszty w przyszłości? – projektowanie finansowania.

4. Komercjalizowanie powierzchni – podatek od budynków:
a) podatnicy podatku,
b) wynajem biurowca, magazynu, hali
c) wynajem części biurowca, części magazynu, części hali,
d) usługi magazynowania, a podatek
e) od czego i ile płacimy?
f) kompensacja z CIT.

5. Ryzyka w obszarze podatku VAT naliczonego:
a) transakcje z podmiotami powiązanymi generujące zwroty VATu – na co uważać projektując finansowanie?
b) problematyka nierzetelnych kontrahentów,
c) faktury puste podmiotowe vs puste przedmiotowo,
d) wewnętrzne procedury weryfikacji kontrahentów – ich rola oraz skuteczność,
e) zwroty VAT w zarządzaniu płynnością finansową jednostki.

6. Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe:
1) stawka 0%,
2) wywóz towarów i dokumenty dokumentujące wywóz,
3) kiedy wywóz towaru to za mało? – identyfikowanie transakcji „ruchomej” w łańcuchu,
4) skutki błędnego rozliczenia uzależnione od pozycji spółki w łańcuchu dostaw,
5) ryzyko podatkowe:
• „konsekwencja w błędzie,
• skokowe wzrosty zwrotu VAT,
• nowi podatnicy,
• zainteresowanie oraz świadomość organów podatkowych.

DZIEŃ III
Pozycja, rola, funkcje działu księgowego z uwzględnieniem wdrożenia KSeF oraz sukcesja firmy.

1. Pozycja, rola, funkcje działu księgowego:
a) tradycyjna rola działu księgowego vs rzeczywistość,
b) dział księgowy – rola w łańcuchu informacji wewnątrz jednostki,
c) dział księgowy – rola w łańcuchu informacji z kontrahentami,
d) współpraca działu księgowego z działem zakupu oraz sprzedaży – podstawowe błędy,
e) wewnętrzne procedury w firmie dotyczące podatków: które są niezbędne, a które niepotrzebne?
f) budowanie działu księgowego ze wsparciem wewnętrznych procedur,
g) gdzie w tym wszystkim jest Główna Księgowa/Główny Księgowy?
h) zastępca/zastępczyni GK – narastający problem.

2. Działy księgowe w dobie KSeF:
a) podstawowa mechanika KSeF’u,
• charakterystyka KSeF,
• zakres transakcji objętych e-fakturowaniem,
• faktura ustrukturyzowana – zakres informacji,
• wystawianie, eksportowanie i pobieranie faktur,
b) procesy zachodzące w działach księgowych,
c) dział fakturowania,
d) wpływ KSeF na obieg informacji wewnątrz jednostki oraz na realizację zadań przez poszczególne komórki, w tym przez dział księgowości,
e) automatyzacja raportowania – czy aby na pewno?
f) jak dobrze się przygotować do wdrożenia KSeF w firmie:
• doręczanie faktur dziś,
• wewnętrzny „obieg” faktury,
• korekta wewnętrznych zachowań jednostki i dostosowanie do KSeF,
• zarządzenia upoważnieniami.

3. Sukcesja w firmie i fundacje rodzinne
a) na jakim etapie rozwoju w zakresie sukcesji są polskie firmy?
b) odpowiednie wdrażanie potencjalnych następców do przejęcia firmy:
• model „rodzinny”,
• model „hybrydowy”,
c) jaką rolę w sukcesji może pełnić fundacja rodzinna?
d) funkcjonalność fundacji rodzinnej: od kumulacji aktywów do wypłaty świadczeń
e) przesunięcia majątku na linii firma – fundacja rodzinna
f) opodatkowanie fundacji rodzinnej, fundatora i beneficjentów
g) fundacja rodzinna a problemy firmy: czy majątek fundacji jest bezpieczny?
h) wykorzystanie fundacji rodzinnej w procesie reorganizacji/restrukturyzacji
i) fundacja rodzinna i spółka na „estońskim CIT”.

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
04-10-202306-10-2023Warszawa

Zaufali nam: