Zarządzanie płynnością finansową w sytuacji jej zagrożenia – aspekty prawne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Podczas warsztatów dowiesz się, jakie działania podjąć w celu odzyskania należności. Omówimy działania oczywiste, jak wezwanie do próby ugodowej, czy pozew w odpowiednim postępowaniu, ale także działania nieoczywiste, jak rozliczenie ulgi za złe długi, czy wykorzystanie instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego do windykacji roszczeń.
Omówimy również rodzaje zabezpieczeń umownych, które pozwolą Twojej firmie uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Poznasz różne rodzaje zabezpieczeń, dowiesz się, jak wybrać najkorzystniejsze dla Twojej firmy. Dowiesz się, kiedy właściwym zabezpieczeniem będzie gwarancja zapłaty, a kiedy lepsze może okazać się poręczenie, hipoteka lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wskażemy Ci zalety każdego z tych zabezpieczeń, sposób ich właściwego wdrożenia oraz ich wpływ na sytuację Twojej firmy.
Dowiesz się również, co zrobić, gdy pomimo skierowania sprawy do sądu i poniesionych w związku z tym koszów nie uda się odzyskać należności.

Podczas warsztatów szczegółowo omówione zostaną przesłanki otwarcia najskuteczniejszego w ostatnich latach postępowania restrukturyzacyjnego. Poznasz zalety postępowania o zatwierdzenie układu i dowiesz się, dlaczego może być właściwym instrumentem do walki z problemami finansowymi firmy.

Adresaci szkolenia

Właściciele firm, prezesi i członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główne księgowe i pozostałe osoby zainteresowane.

Cel szkolenia

Wskazanie kluczowych wymagań prawnych w zakresie zarządzania firmą, której grozi utrata płynności finansowej lub która po prostu funkcjonuje na rynku w okresie kryzysu. Uczestnicy warsztatu, tj. osoby zarządzające firmą lub współpracujące z zarządem, dowiedzą się, w jaki sposób postępować, aby nie pogorszyć sytuacji prawnej firmy oraz jak rozpoznać, czy firma znajduje się w sytuacji wymagającej podjęcia restrukturyzacji lub zgłoszenia wniosku o upadłość. Ponadto, w trakcie szkolenia szczegółowo przedstawione zostaną zasady bezpiecznego postępowania, których stosowanie chroni osoby zarządzające przed odpowiedzialnością cywilną i karną z tytułu błędów w zarządzaniu.

Program szkolenia

1. Zanim będzie za późno, czyli jak zabezpieczyć firmę przed sytuacją kryzysową:
• zabezpieczenia w kontraktach handlowych – na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów, aby pozyskanie klienta nie zakończyło się upadłością firmy,
• weryfikacja kontrahentów – jak uniknąć współpracy z nierentownym kontrahentem,
• windykacja należności przeterminowanych od kontrahentów – szybkie sposoby odzyskiwania należności jako sposób na utrzymywanie lub poprawę płynności,
• sprytne sposoby dochodzenia roszczeń od najbardziej opornych dłużników – czyli wykorzystanie instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego do windykacji roszczeń.

2. Gdy kryzys finansowy zapuka do drzwi:
• zwykła czkawka czy pełnoskalowy kryzys – jak rozpoznać, czy zarząd jest zobligowany do złożenia wniosku o upadłość i co grozi za zaniedbanie w tym zakresie,
• wsparcie zewnętrzne w zarządzaniu firmą: reorganizacja biznesu, audyt zarządzania, interim management,
• restrukturyzacja firmy na własną rękę – finansowanie zewnętrzne, pomoc publiczna na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorców.

3. Jak dobrać właściwe postepowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe:
• restrukturyzacja czy upadłość oraz dobór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
• wpływ restrukturyzacji na codzienne funkcjonowanie firmy,
• likwidacja a może przekształcenie,
• pre-pack jako sposób szybkiej sprzedaży firmy połączony z jej oddłużeniem.

4. Postępowanie o zatwierdzenie układu jako wyjątkowo skuteczny instrument poprawy sytuacji finansowej firmy:
• dlaczego właśnie postępowanie o zatwierdzenie układu – zalety postępowania o zatwierdzenie układu w porównaniu z innymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi,
• przesłanki do zainicjowania postępowania o zatwierdzenie układu i koszty z tym związane,
• negocjacje i układ z wierzycielami,
• skuteczne środki restrukturyzacyjne.

5. Redukcja zatrudnienia jako jeden ze środków restrukturyzacyjnych:
• optymalizacja zatrudnienia i reorganizacja struktury wewnętrznej,
• zwolnienia grupowe czy indywidualne – jak postępować, aby nie narażać firmy na proces sądowy,
• procedura zwolnień grupowych krok po kroku,
• ile trwa okres wypowiedzenia i kiedy można go skrócić,
• jakie przyczyny uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę,
• dobór pracowników do zwolnienia – jakie kryteria zastosować,
• po jakim czasie od zwolnień grupowych można zatrudniać ponownie,
• ile wynosi odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych.

6. Kiedy odpowiada firma, a kiedy członek jej zarządu lub właściciel:
• odpowiedzialność majątkiem firmy,
• odpowiedzialność z majątku prywatnego osób zarządzających firmą lub właściciela firmy,
• odpowiedzialność karna i podatkowa osób zarządzających,
• niepowodzenie firmy a upadłość właścicieli i osób zarządzających.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
13-10-2023Warszawa
17-11-2023Warszawa
15-12-2023Warszawa

Zaufali nam: