XXXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA ONLINE
Wpływ zmian w ustawach VAT i CIT w 2023/2024 roku na funkcjonowanie firm oraz nowe wytyczne Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Cena: 2290 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 2290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prelegenci

Aneta Lech – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. Wcześniej pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a później w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończone Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Aneta Drosik – Radca prawny. Lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Aneta jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo-Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Jacek Matarewicz – Partner, Lider Zespołu VAT, Akcyzy i Ceł, a także lider Zespołu Postępowań podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. o.o. Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego (2010-2022) oraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego (od 2022 r.) w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej. Autor i współautor kilkuset publikacji prawnych oraz podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego, postępowania administracyjnego i podatkowego, postępowania sądowo-administracyjnego oraz prawa karnoskarbowego (szkolenia komercyjne zamknięte i otwarte, zajęcia/warsztaty ze studentami, kursantami przygotowującymi się do egzaminu na doradcę podatkowego oraz aplikantami adwokackimi). Adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (prowadzi warsztaty i wykłady z: prawa podatkowego, prawa karnoskarbowego, prawoznawstwa, postępowania administracyjnego, egzekucji w administracji, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa konstytucyjnego oraz logiki prawniczej). Wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (wykłady z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (wykłady z podatku akcyzowego). Pełnomocnik i obrońca przedsiębiorców lub podatników w licznych sporach podatkowych, sprawach karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda.

Program konferencji

DZIEŃ I
Zmiany w podatkach VAT w 2023 i 2024 r.

9:30 – 10:00 – logowanie

10:00 – 11:15 – Michał Krawczyk

I. Obrót zagraniczny oraz kursy walut (SLIM-VAT 3):
1. WDT – rozliczenie spóźnionego otrzymania dokumentów.
2. WNT – zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
3. Wprowadzenie zasad przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus (transakcje krajowe i zagraniczne).
4. Korygowanie transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS (dla podmiotów spoza PL).
5. Zmiany w TAX-FREE.

II. Zmiany w dokumentowaniu transakcji i w wyliczaniu proporcji (SLIM-VAT 3):
1. Kasy fiskalne: brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on-line. Zmiany w procedurze ulgi. Nowy hub paragonowy.
2. Proporcja VAT: podniesienie progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100%.
3. Proporcja VAT: szacunkowe określania proporcji przez podatnika.
4. Korekta roczna VAT: określenie przypadków, w których nie jest obowiązkowa.

11:15 – 11:30 – przerwa

11:30 – 12:45 – Michał Krawczyk

III. Płatności, odpowiedzialność za cudze podatki, faktoring (SLIM-VAT 3):
1. Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
2. Nowe tytuły płatności z rachunków VAT.
3. Zmiany w odpowiedzialności solidarnej oraz split payment, m.in. dotyczy faktoringów.

IV. Sankcje i zwroty VAT (SLIM-VAT 3):
1. Liberalizacja przepisów o 15 dniowym zwrocie VAT (przypomnienie zasad zwrotu).
2. Sankcje VAT po nowemu: zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
3. Przypomnienie ogólnych zasad wydania decyzji sankcyjnych, przesłanki, wyłączenia, środki zaskarżenia.

12:45 – 13:45 – przerwa

13:45 – 15:15 – Michał Krawczyk

V. Zmiany różne (SLIM-VAT 3):
1. Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie. Więcej podatników z kwartalnymi rozliczeniami lub metodą kasową.
2. Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.
3. Obowiązki dostawców usług płatniczych.
4. Powrót odwrotnego obciążenia (od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.).

VI. Najnowsze orzecznictwo TSUE/NSA (zakres tematyczny może ulec zmianie):
1. Pozorność a odliczenie VAT.
2. Neutralność w WNT (transakcje łańcuchowe).
3. Ryzyko błędnego fakturowania w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych.
4. Kumulacja sankcji.
5. Odzyskiwanie VAT od urzędu w sytuacji niemożności skorygowania rozliczeń z kontrahentem.

15:15 – 15:30 – przerwa

15:30 – 16:45 – Jacek Matarewicz

VII. KSeF – Rewolucja w fakturowaniu, wprowadzenie:
1. Co to jest KSeF – funkcjonalności systemu.
2. Aplikacja podatnika KSeF. Rozwiązania komercyjne.
3. Schemy, kwestie informatyczne a księgowe – uwagi ogólne.
4. Nowe funckjonalności systemu obligatoryjnego.
5. Terminarz wprowadzenia KSeF.

VIII. KSeF – Uwierzytelnianie, nadawanie uprawnień, dostęp do systemu. Pojęcie e-faktury:
1. Wybrane kwesie techniczne (logowanie, uwierzytelnianie, nadanie i odbieranie uprawnień, itp.).
2. Podmioty zobowiązane do stosowania KSeF (podmioty krajowe, zagraniczne, samofakturowanie, fakturowanie na zlecenie).
3. Dostęp anonimowy w systemie dobrowolnym oraz w systemie obowiązkowym (kody QR).
4. Udostępnianie faktur podmiotom, które nie korzystają z KSEF.
5. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej. E-faktura a inne rodzaje faktur. Kasy i drukarki fiskalne oraz paragony z NIP-em, a KSeF.

DZIEŃ II
Zmiany w podatkach VAT i CIT w 2023 i 2024 r.

9:30 – 10:00 – logowanie

10:00 – 11:15 – Aneta Lech

I. KSeF – Udogodnienia dla podatnika stosującego KSeF dobrowolnie oraz planowane zmiany:
1. Autentyczność, integralność, czytelność sysemu – kiedy KSeF, a kiedy podatnik.
2. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych – obowiązki i uprawnienia podatnika.
3. JPK_FA a faktury ustrukturyzowane – jak się zachować podczas kontroli.
4. Nowy termin zwrotu VAT (40 dni) wynikający ze zmian KSeF (system dobrowolny i obowiązkowy).

II. KSeF – Faktury i faktury korygujące:
1. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
2. Faktury w zamówieniach publicznych – PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) i OpenPEPPOL.
3. Przeliczanie na PLN w określonych przypadkach.
4. Duplikaty, noty, faktury korygujące.
5. Faktury VAT-RR i korekty. Ujmowanie faktur korygujących in minus.
6. Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.

11:15 – 11:30 – przerwa

11:30 – 12:45 – Aneta Lech

III. KSeF – Identyfikacja płatności:
1. Mechanizm podzielonej płatności – zapłata od lipca 2024.
2. identyfikator zbiorczy generowany przez KSeF.
3. Zapłata za fakturę – za płatności dokonane od dnia 1 stycznia 2025 r.

IV. KSeF – Tryby awaryjne, odpowiedzialność, kary:
1. Niedostępność systemu (prace serwisowe) – tryb offline KSeF.
2. Awaria KSeF. Faktury korygujące w czasie awarii.
3. Awaria systemu – środki masowego przekazu.
4. Przyczyny leżące po stronie podatnika – tryb offline podatnika.
5. Kod i dostęp do faktur w sytuacjach szczególnych.
6. Kary – od 1 stycznia 2025 r.

12:45 – 13:45 – przerwa

13:45 – 15:00 – Anna Karczewska

V. Minimalny CIT 2024:
1. Zasady ogólne, podmioty objęte minimalnym CIT-em.
2. Wyłączenia podmiotowe.
3. Wyliczanie progu rentowności na przykładach.
4. Obliczanie podstawy opodatkowania – metoda standardowa.
5. Obliczanie podstawy opodatkowania – metoda uproszczona.
6. Odliczenia od podstawy opodatkowania.
7. Wpłata podatku, deklarowanie, odliczenia.

15:00 – 15:15 – przerwa

15:15 – 16:30 – Anna Karczewska

VI. Podatek od przerzuconych dochodów:
1. Koszty składające się na podstawę opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.
2. Opodatkowanie wyłącznie transakcji z podmiotem zagranicznym.
3. Zasady opodatkowania, w tym przesłanki naliczenia podatku.
4. Wykazanie w zeznaniu rocznym.

VII. Podatek od przerzuconych dochodów – cz. II (przykłady):
1. Wyliczenie proporcji kosztów niematerialnych jako podstawy do wyliczenia podatku.
2. Wielość podmiotów powiązanych, powiązania z podmiotami transparentymi podatkowo.
3. Wyliczenie efektywnej stawki podatkowej.
4. Sprawdzenie przychodów i odliczeń podmiotu powiązanego.

DZIEŃ III
Zmiany w podatku CIT oraz zmiany w rozliczeniach prywatnych w 2032 i 2024 r.

9:30 – 10:00 – logowanie

10:00 – 11:15 – Aneta Drosik

I. Podatek u źródła:
1. Zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł.
2. Oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji.
3. Zmiana przepisów w 2023 odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay & refund.
4. Nowe formularze, zasady składnia.

II. Koniec stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – uprawnienia i obowiązki podatkowe:
1. Powrót raportowania schematów podatkowych krajowych – MDR.
2. Certyfikaty rezydencji – zasady uzyskiwania.
3. Terminy w zakresie cen transferowych.
4. Termin na składanie ZAW-NR – Biała Lista.
5. Koniec możliwości wrzucania w KUP kar umownych i odszkodowań.
6. Termin oczekiwanie na interpretacje podatkowe.
7. Opłata prolongacyjna po odwołaniu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

11:15 – 11:30 – przerwa

11:30 – 12:45 – Aneta Drosik

III. Ulga holdingowa po zmianach:
1. Rozpoznanie spółki holdingowej i spółek zależnych.
2. Zwolnienie od podatku z dywidend.
3. Zwolnienie od podatku ze zbycia udziałów.
4. Orzecznictwo sądowe – pierwsze wyroki.

IV. Estoński CIT :
1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej i podatku z przekształcenia.
2. Zmiany odnoszące się do warunku zatrudnienia.
3. Termin wyboru estońskiego w trakcie roku.
4. Duże zmiany w podstawie opodatkowania estońskim w odniesieniu do dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat.
5. Rozliczanie podatku od zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.
6. Zmiany odnoszące się do tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczące użytkowania samochodów osobowych.

12:45 – 13:45 – przerwa

13:45 – 15:00 – Marcin Pacyna

V. Zmiany w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów:
1. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego.
2. Rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e.
3. Nowy NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe.
4. Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy.

VI. Przychody, koszty, odliczenia – w tym zmiany na kolejne lata:
1. Nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych.
2. Ulga na złe długi – uproszczenia oraz proporcjonalne rozliczenie.
3. Podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu podatku.
4. Zmiany w zakresie ulgi na robotyzację.
5. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy dla Ukrainy.
6. Nowe terminy przesyłania JPK-CIT i JPK-PIT (przesunięcie terminów).
7. Zmiany w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami (15 tys, 8 tys) oraz z konsumentami (20 tys.).

15:00 – 15:15 – przerwa

15:15 – 16:30 – Marcin Pacyna

VII. Fundacje rodzinne – nowy podatnik CIT:
1. Zakres podmiotowy.
2. Zwolnienie od podatku oraz stawki podatkowe (15%, 19%, 25%).
3. Ukryte zyski.
4. Opodatkowanie beneficjentów.

VIII. Róże zagadnienia (PIT, rozliczenia prywatne, procedury podatkowe):
1. Podatkowe skutki rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.
2. Usługa Twój e-PIT dla przedsiębiorców.
3. Ulga na dziecko niepełnosprawne.
4. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej.
5. Zmiany w uldze na zabytki.
6. Zmiany w rozliczaniu najmu prywatnego – nowe limity.
7. Zmiany w Ordynacji podatkowej – zmiany dotyczące postanowienia o zaliczaniu nadpłat lub wpłat.
8. Na koniec – czy będzie nowa Ordynacja podatkowa?

*Program konferencji może ulec zmianie.

Informacje organizacyjne

Cena: 2290 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w 3 dniach konferencji: 2290 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa w jednym dniu konferencji: 890 + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć:
I dzień: 10:00-16:45
II dzień: 10:00-16:30
III dzień: 10:00-16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-10-202327-10-2023Online

Zaufali nam: