Wypłacalność II – rachunek zysków i strat WII

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 8h – Rachunek zysków i strat dla celów WII

1. Przyjęte założenia co do zasad ewidencji przychodów i kosztów dla celów WII jako konsekwencje stosowania zasad wyceny aktywów i zobowiązań

2. Prezentacja rachunku zysków i strat dla celów WII
2.1. Struktura przychodów i kosztów ubezpieczeniowych
2.2. Struktura przychodów i kosztów z tyt. reasekuracji biernej
2.3. Prezentacja przychodów i kosztów z dz. lokacyjnej
2.4. Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów

3. Sporządzenie rachunku zysków i strat dla celów WII za dany okres sprawozdawczy
3.1. Analiza dostępnych w księgach rachunkowych informacji finansowych, zakres przekrojów danych dostępnych od obrotówki
3.2. Mapowanie pozycji rachunku zysków i strat wg PSR do pozycji rachunku zysków i strat
3.3. Analiza korekt dla celów WII – podział na pozycje korygujące wynik finansowy i korygujące bezpośrednio kapitały własne
3.4. Zakres dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia rachunku zysków i strat dla celów WII
3.5. Ujmowanie korekt dla celów WII wynikowych w rachunku zysków i strat dla celów WII

4. Sporządzenie rachunku zysków i strat dla celów WII za kolejny okres sprawozdawczy

5. Różnice i podobieństwa do rachunku zysków i strat sporządzanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

6. Analiza wyników wg PSR i dla celów W II

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu
Możliwe opracowanie rachunku zysków i strat na podstawie rzeczywistych danych zakładu ubezpieczeń. 

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-06-2024Warszawa

Zaufali nam: