NOWE PRZEPISY

Ochrona sygnalistów – skuteczny system zgłaszania naruszeń

Cena: 1290  zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1290  zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Ustawa o ochronie sygnalistów została podpisana przez Prezydenta 19 czerwca 2024. Natomiast 24 czerwca Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, czyli do 24 września 2024 firmy mają obowiązek na wdrożenie przepisów. Wyjątkiem są przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych które wejdą w życie do 24 grudnia 2024 r.

Najnowsza ustawa zakłada że podmioty prawne, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób, muszą ustalić wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Oznacza to, że większość firm i jednostek publicznych ma tylko 3 miesiące na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.

W jaki sposób należy wdrożyć procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń, aby zdążyć w określonym terminie? O tym wszystkim dowiesz się na naszym szkoleniu. Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy wdrożenia w organizacji skutecznego systemu zgłaszania naruszeń. Zapoznanie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także polskim projektem ustawy w tym zakresie.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, kierownicy działów zarządczych, menedżerowie i specjaliści działów kadr i HR. Pracownicy działów: compliance, finansowych, organizacyjnych, prawnych, bezpieczeństwa, audytu i kontroli.

Trener

Mirosława Zachaś – Lewandowska – trener, doradca i praktyk biznesu. Przez 17 lat współtwórczyni instytucji finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. W okresie pracy zawodowej uczestniczyła w 60 szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zdobyta dzięki nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniała się do pozytywnej oceny instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty. Jako Członek Zarządu instytucji finansowej brała czynny udział w kontrolach przeprowadzanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowywała pełną dokumentację zarówno przed rozpoczęciem działań kontrolnych, jak i w ich trakcie. Zajmowała się także dostosowaniem procesów i procedur obowiązujących w firmie do otrzymanych zaleceń pokontrolnych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na co dzień prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, a także doradza w zakresie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach.

Program szkolenia

1. Zakres stosowania nowej ustawy o ochronie sygnalistów:
• Na kogo nakłada obowiązki?
• Kto ma obowiązek wdrożenia kanałów i procedur zgłaszania naruszeń?
• Kogo chroni, czyli komu przysługuje status sygnalisty?

2. Pojęcie sygnalisty:
• Sygnalista to tylko pracownik firmy?
• Dobra wiara sygnalisty.

3. Organizacja wewnętrznego kanału zgłoszeń:
• Narzędzie komunikacji z sygnalistą.
• Regulamin zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów.
• Działania po wpłynięciu zgłoszenia–w jaki sposób postępować?
• Co jest zgłaszane najczęściej?
• Kogo zaangażować w postepowanie wyjaśniające.
• Jak skutecznie przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne?
• Protokół końcowy i działania następcze.
• Termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

4. Kanały zgłaszania naruszeń:
• Zgłoszenie wewnętrzne.
• Zgłoszenia zewnętrzne.
• Ujawnienia publiczne.

5. Ochrona sygnalistów:
• Zakaz ujawniania jego tożsamości.
• Zakaz zwolnienia z pracy.
• Naprawienie szkody związanej z utratą dochodu w efekcie dokonania zgłoszenia.

6. Ochrona rodzin sygnalistów:
• Zasady i konsekwencje dla firmy.

7. Wdrożenie w przedsiębiorstwie – sposoby, metody, wytyczne:
• Działy w ramach organizacji odpowiedzialne za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń.
• Powierzenie funkcję przyjmowania zgłoszeń podmiotom trzecim.
• Zaprojektowanie procesu, wdrożenie właściwych procedur oraz dostosowanie tych już obowiązujących w obszarze HR i ochrony danych osobowych, czy zakupów.
• Wyznaczenie i szkolenia właściwego personelu.
• Dostosowanie kultury organizacyjnej w firmie do nowych przepisów.
• Analiza zgodności z regulacjami i ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.
• Weryfikacja polityk i procedur.
• Wdrożenie kanałów umożliwiających anonimowe zgłaszanie przypadków nieprawidłowości („whistleblowing”).
• Audyty.

8. Kary za naruszenie nowych obowiązków.


*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290  zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-07-2024Warszawa
08-08-2024Warszawa
09-09-2024Warszawa

Zaufali nam: