VAT w procesach księgowych w krajach bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa)

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Wprowadzenie do systemu VAT (podstawowe informacje o lokalnym VAT, organach podatkowych, a także o terytorium VAT).

2. Podatnicy VAT (grupa VAT, nabywca jako podatnik VAT).

3. Podstawa opodatkowania VAT (jakie elementy obejmuje, co należy wyłączyć z podstawy opodatkowania, czynności poza VAT).

4. Korygowanie podstawy opodatkowania (w jakim okresie należy dokonać korektę, powody do korekty).

5. Specyficzne czynności opodatkowane VAT (transakcje takie jak: nieodpłatne wydania towarów, nieodpłatne świadczenie usług, transakcje dokonywane na własną rzecz).

6. Obowiązek podatkowy (zasada ogólna, moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego, szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego, obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek).

7. Stawki VAT (zakres czynności objętych stawką podstawową, zakres czynności objętych stawkami obniżonymi, czynności zwolnione z VAT, błędy w stawkach, zmiany stawek).

8. Wymogi prawno-fiskalne stawiane fakturom VAT (poprawna treść faktury, terminy wystawiania faktur, korygowanie faktur, faktury elektroniczne, przechowywanie faktur, jakie inne dokumenty dają prawo do odliczenia VAT).

9. Odliczalność VAT (warunki, transakcje niedające prawa do odliczenia, odliczenie częściowe, terminy, procedura, odliczenie VAT przez proporcję sprzedaży, podróże służbowe).

10. Mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych ?

11. Przedawnienie.

12. Raportowanie VAT.

13. Specyficzne regulacje krajowe.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 3.png

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-05-2024Warszawa

Zaufali nam: