Ulga badawczo – rozwojowa (B+R) oraz inne ulgi wprowadzone przepisami Polskiego Ładu

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

 

Aneta Drosik – Radca prawny. Lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Aneta jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo-Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczenia ulg podatkowych B+R .
Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione zasady rozliczenia ulg w CIT i PIT. Oprócz omówienia zasad rozliczenia ulgi, zostaną zaprezentowane przykłady praktyczne dotyczące rozliczenia poszczególnych ulg w różnych branżach i w zakresie różnych kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo omówione zostaną pokrótce inne ulgi wprowadzone przepisami Polskiego Ładu.

Program szkolenia

1. Definicja działalności badawczo rozwojowej.

2. Cechy działalności badawczo rozwojowej.

3. Podmioty uprawnione.

4. Koszty kwalifikowane – szczegółowe omówienie kosztów kwalifikowanych B+R wraz z przykładami praktycznymi oraz wskazaniem interpretacji podatkowych potwierdzających zakres i sposób rozliczenia:
a) koszty pracownicze wraz z narzutami ZUS,
b) materiały i surowce,
c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
d) usługi zewnętrzne, w tym koszty współpracy z jednostkami naukowymi,
e) patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
f) korzystanie z aparatury naukowo – badawczej.

5. Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R:
a) dokumentacja organizacyjna,
b) ujęcie księgowe,
c) wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych.

6. Ulga B+R w zeznaniu rocznym:
a) załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR,
b) odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu,
c) odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty.

7. Czy warto uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego potwierdzającą, prowadzenie praz B+R oraz zakres odliczenia?

8. Procedura wdrożenia ulgi B+R – krok po kroku.

9. Zasady rozliczenia ulgi dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego.

10. Omówienie wybranych ulg wprowadzonych przepisami Polskiego Ładu:
a) ulga na prototyp,
b) ulga na robotyzację,
c) ulga prowzrostowa,
d) ulga konsolidacyjna,
e) ulga CSR.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-10-2023Warszawa

Zaufali nam: