SOPOT

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym (X, Y, Z)– zmiany i różnice międzypokoleniowe

Cena: 3590 + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 3590 + 23% VAT
Szczegółowy plan

Dziś rola lidera jest szczególnie ważna. To on stanowi główne ogniowo i trzon organizacji, poprzez stworzenie zespołu, który będzie traktował swoją różnorodność, jako największy atut.

Zespół, który kieruje się wspólnie wyznaczonymi wartościami i podąża za swoją misją. To nie oznacza konieczności tworzenia zespołu z podobnych sobie ludzi. Przeciwnie im większa różnorodność, tym większa synergia i możliwość realizowania celów w lepszy jakościowo sposób. A co kiedy nasz zespół tworzą ludzie pokolenia X, Y, Z? 

Czy oczywiste różnice muszą przekreślać efektywność pracy i atmosferę w zespole? W oparciu o co budować różnorodne zespoły? Jakiej komunikacji unikać, a jaką stosować wobec ludzi reprezentujących różne pokolenia? Jakie style kierowania należy stosować i na co zwracać szczególną uwagę. Jakich przekonań i jakich mechanizmów unikać? Jakie codzienne działania wdrażać, by zespół znał swoje „po co?” oraz zasady ustalane wspólnie. 

Trenerka

Anna Gąsiorowska – praktyk, mentor, coach, windykator, trener najlepszych negocjatorów w Polsce i Europie. Posiada 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu I sprzedaży. W wieku 24 lat została Dyrektorem ds. Windykacji, Kontroli Kredytowej i Prokurentem. Zarządzała należnościami 16 spółek Grupy Kronospan w Polsce, a także pracą działów Grupy w Europie Zachodniej i Wschodniej. Od lat wspiera firmy, przedsiębiorców i osoby prywatne w etycznym odzyskiwaniu pieniędzy, przeprowadzaniu skutecznych negocjacji z kontrahentami oraz usprawnianiu komunikacji. Szkoli zespoły sprzedażowe, zakupowe, właścicieli, prezesów, księgowe i pracowników produkcji. Uczy jak rozmawiać budując relacje i przede wszystkim pokazuje, jak oddzielić emocje od problemu. Skuteczne egzekwowanie to dzisiaj cenna umiejętność, która swoje odzwierciedlenie ma w każdym sektorze firmy. Uczy, jak przeprowadzać trudne rozmowy, zarówno z klientami, jak i współpracownikami. Jest wielokrotną medalistką i Mistrzynią̨ Polski, Mistrzynią Europy i Vice Mistrzynią Świata Kettlebell sport. Trener z wieloletnim doświadczeniem i pasją. Od lat zajmuje się̨ również nowoczesną dietetyką, psychologią, coachingiem i treningiem mentalnym. Uważa, że człowiek do szczęścia potrzebuje zarówno ciągłego rozwoju zawodowego, doskonalenia swoich kompetencji w pracy, ale także rozwoju fizycznego.

Adresaci szkolenia

Kadra kierownicza, menedżerwie wszystkich szczebli zarządzania, wszystkie osoby, które zarządzają lub będą zarządzać ludźmi.

Cel szkolenia

• wzrost świadomości różnic międzypokoleniowych i ich źródeł,
• poznanie mechanizmów wpływających na kształtowanie się różnic międzypokoleniowych,
• rozwój kompetencji komunikacji i współpracy międzypokoleniowej,
• budowanie motywacji, zaangażowania i przynależności zespołowej,
• umiejętność dopasowania stylu komunikowania się i zarządzania do różnych pokoleń,
• poznanie stylów zarządzania wg Daniela Golemana – i potrzeby pracy nad poszerzaniem swoich możliwości stosowania każdego ze stylów,
• wykorzystanie technik coachingowych w rozwoju kompetencji skutecznego lidera,
• wykorzystanie różnorodności do osiągania celów zespołowych,
• wypracowanie wspólnego kodeksu zespołu.

Metodyka szkolenia

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje, praca zespołowa, prezentacja, studia przypadku, symulacje, wymiana doświadczeń, feedback, obserwacje.

Program szkolenia

1. Charakterystyka pokoleń, geneza powstania różnic międzypokoleniowych:
• Skąd wiadomo, kiedy pojawia się nowa generacja?
• Skąd biorą się różnice międzypokoleniowe?
• Kim są Baby Boomers, Iksy, Igreki i Zety?
• Jacy są Baby Boomers, Iksy, Igreki i Zety?
• Inne tajemnicze nazwy: silence generation, millenialni, pokolenie C, niesklasyfikowani

2. Różnice komunikacyjne związane z specyfiką poszczególnych pokoleń:
• Z czego wynikają różnice?
• Preferencje komunikacyjne poszczególnych pokoleń
• Jak porozumieć się z każdym pokoleniem? – elementy wspólne i wyróżniki

3. Jak odpowiedzieć na potrzeby każdego pokolenia?
• Zarządzanie oczekiwaniami
• Dostrzeżenie: pracy, potencjału i zasobów pracowników
• Odpowiadanie na indywidualne potrzeby pokolenia Baby Boomers, Iks, Igrek i Zet

4. Style zarządzania, różnice międzypokoleniowe w szybko zmieniającym się świecie:
• Zarządzanie i współpraca w zespołach wielopokoleniowych
• Zmieniające się style zarządzania – jak chce być zarządzane pokolenie X,Y,Z?
• Teoria czarnego łabędzia – czy świat przyspiesza? Wartości pokoleń i ich wpływ na sposób komunikowania się
• Najważniejsze zmiany: pokolenie on-line i multitasking, wirtualnego świata, sposoby komunikowania się i wchodzenie w relacje
• Co w sobie nawzajem podziwiamy a co nas drażni?
• Asertywność, uległość, rywalizacja, manipulacja – jak pokolenia korzystają z każdego ze stylów komunikacji?

5. Rozwiązywanie problemów międzypokoleniowych w zespole:
• Jakie problemy pojawiają się w zespole wielopokoleniowym?
• Budowa mapy w oparciu o pokategoryzowane problemy
• Burza mózgów – poszukiwanie rozwiązań w oparciu o wiedzę ze zrealizowanych modułów i własne doświadczenia
• Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

6. Różnorodność międzypokoleniowa, jako podstawa twórczego myślenia:
• Myślenie twórcze i kreatywność
• Czerpanie z różnorodności zespołu
• Kilka słów o inspiracji – zarażanie pasją do wykonywanych zadań
• Metody generowania pomysłów i ich weryfikacji

7. Wpływ, motywacja i współpraca międzypokoleniowa:
• Co ludzi motywuje do efektywnej pracy? Jaki styl zarządzania, komunikacji jest motywacyjny dla każdego pokolenia?
• Motywacja „do” i „od” – czy coś się tu zmienia?
• Teorie motywacji i ich przełożenie praktyczne: jedna z wartości która jest niezmienna niezależnie od pokolenia.
• Pokolenia – różne aspekty motywacji. Jak motywować każde pokolenie?
• Nowe pokolenia – ich wartości i styl działania.
• Intermentoring – symbol współczesności.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii ADN w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3590 + 23% VAT
• dopłata do pokoju 1 osobowego: 600 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena zawiera:
• zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach dwuosobowych typu comfort
• dostęp do strefy saun, basenu oraz siłowni
• pełne wyżywienie od kolacji w dniu 10.06.2024 do obiadu w dniu 12.06.2024
• uczestnictwo w 2 dniach zajęć szkoleniowych
• przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych
• materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Miejsce zajęć:
Hotel Haffner*****
ul. J. J. Haffnera 59, 81-715 Sopot

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
10-06-202412-06-2024Sopot

Zaufali nam: