KRYNICA ZDRÓJ

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Przygotowanie do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok w JSFP

Cena: 1990 zł

Kategoria: , ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 1990 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zasad zamknięcia roku finansowego 2023. Dzięki informacjom przekazanym podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie zamknąć księgi rachunkowe za 2023 roku i jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.

Program szkolenia

Ekspert ds. rachunkowości instytucji kultury.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a) obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian,
b) elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

2. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2023 oraz otwarciem roku 2024.

3. Koszty na przełomie roku 2023/2024 a zasada memoriału:
a) wykazanie realnych kosztów i przychodów danego okresu sprawozdawczego,
b) kiedy należy sporządzić polecenie księgowania?
c) zastosowanie konta 300.

4. Jakie rodzaje uproszczeń należy stosować przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednostce?

5. Czynności ewidencyjno–rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:
a) weryfikacja dowodów księgowych,
b) rozliczenie dotacji,
c) rozliczenie zaliczek,
d) korekta odpisu na ZFŚS,
e) analiza zaangażowania środków finansowych w planie jednostki, pod kątem jego wykonania,
f) uzgodnienia syntetyczno–analityczne.

6. Rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków remontowych:
a) kiedy należy rozliczyć inwestycję?
b) weryfikacja konta 080 a sporządzenie protokołu na dzień 31.12.

7. Jak prawidłowo przeprowadzić Inwentaryzację w drodze weryfikacji?
a) wartości niematerialnych i prawnych,
b) gruntów,
c) Przebieg inwentaryzacji – wzory protokołów.

8. Wzory protokołów inwentaryzacji:
a) kasy,
b) należności spornych i wątpliwych,
c) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

9. Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2023 oraz otwarciem roku 2024 – przykładowy harmonogram.

10. Kompletność i poprawność zapisów w księgach rachunkowych.

11. Przeksięgowania roczne.

12. Zamknięcie kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych i kont pozabilansowych.

13. Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.

14. Sprawozdanie finansowe – omówienie podstawowych elementów:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) fundusz jednostki,
d) informacja dodatkowa.

15. Sesja pytań.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
• w szkoleniu stacjonarnym bez noclegów 1090 zł
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. (2 noclegi) 1990 zł
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. (1 nocleg) 1790 zł
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. (2 noclegi) 2290 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. (1 nocleg) 1990 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych
• materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
• zakwaterowanie w Hotelu Krynica**** (ilość noclegów uzależniona od wybranego wariantu)
• wyżywienie (w zależności od wybranego wariantu)
• przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych
• nieograniczony dostęp do basenu z przeciwprądem, jacuzzi, kompleksu saun i fitness studio
• BEZPŁATNY dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce zajęć:
Hotel Krynica****

ul. Park Sportowy 3 | 33-380 Krynica-Zdrój

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@adn.pl

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Dostępne terminy
15-11-202317-11-2023Krynica Zdrój

Zaufali nam: