ZAKOPANE

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Podatki VAT i CIT 2024

Cena: 2990 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 2990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program szkolenia

BLOK I

Podatek VAT 2024 z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietów KSeF (elementy podatkowe KSeF), inne planowane zmiany oraz najważniejsze wdrożone aspekty podatkowe.

CZEŚĆ I: Podatkowe aspekty KSeF

1. Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
a) proces wystawiania faktur w KSeF,
b) przygotowanie danych faktury,
c) przesłanie faktury do KSeF,
d) autoryzacja wysyłki do KSeF,
e) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
f) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
g) powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury,
h) kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF,
i) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?

2. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:
a) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
b) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
c) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
d) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF.

3. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące i duplikaty.
a) faktury korygujące w KSeF,
b) korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie obowiązkowego KSeF,
c) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
d) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF wyłącznie w KSeF (również tych wystawionych przed 1 lipca 2024 r. lub przed dniem 1 stycznia 2025),
e) korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
f) czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
g) korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
h) korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
i) nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących,
j) zmiany w treści faktury korygującej i duplikatu faktury,
k) przypadki, w których zostaną duplikaty.

4. Faktury zaliczkowe. Paragony i kasy fiskalne. Załączniki do faktur. Dokumenty uznawane za faktury:
a) bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF,
b) faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF,
c) czy możliwe jest anulowanie faktury wystawionej w KSeF?
d) czy możliwe jest przekazywanie w KSeF załączników do faktur ustrukturyzowanych?
e) czy w KSeF można wystawiać dokumenty inne niż faktury?
f) faktury zaliczkowe w KSeF, w tym podsumowanie zmian od września 2023 r.,
g) Możliwość pominięcia faktury zaliczkowej w określonych przypadkach – zmiany od września 2023 r. w zakresie faktur ustrukturyzowanych, papierowych oraz elektronicznych.

5. Podatkowe przywileje wynikające ze stosowania KSeF oraz sankcje za niestosowanie KSeF:
a) brak konieczności zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści faktury,
b) 40-dniowy zwrot VAT,
c) brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA (brak wypływu na JPK_WB, JPK_MAG),
d) brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika przez 10 lat,
e) ułatwienia w zakresie korekt in minus,
f) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

6. KSeF a dokumentowanie w JPK:
a) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
b) numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
c) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi,
d) dane raportowane w JPK a KSeF,
e) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a ujęcie faktury JPK_V7,
f) struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF.

CZEŚĆ II: Nowe zmiany 2024-2025 i planowe zmiany w VAT na kolejne lata

1. System kaucyjny:
a) opodatkowanie sprzedaży towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
b) opodatkowanie sprzedaży w opakowaniach na napoje,
c) opodatkowanie zwrotu tzw. odpadów opakowaniowych,
d) nowe definicje: „podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje”,
e) podstawa opodatkowania wartości opakowania wielokrotnego użytku,
f) zwrot opodatkowania przez kupującego lub brak zwrotu a rozliczenie VAT,
g) nowe obowiązki dokumentacyjne.

2. VAT w przypadku tzw. „podatku od plastiku”:
a) wzmianka o nowej opłacie,
b) dokumentowanie i naliczanie VAT od opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami,
c) wliczanie opłaty w cenę sprzedawanego produktu,
d) stawka VAT od nowej opłaty, a stawka przewidziana dla tego produktu (np. napoju lub posiłku),
e) kwoty netto czy brutto,
f) nowa opłata a paragony (informacje na paragonach, wyodrębnianie nowej opłaty).

3. Płatności transgraniczne w 2024 a obowiązki w VAT – omówienie nowej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych tzw. usług płatniczych.

4. Kasy fiskalne w 2024 – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji.

CZĘŚĆ III: Podsumowanie zmiany w VAT z lat wcześniejszych (SLIM-VAT 3, elementy SLIM-VAT 2)

1. Rozliczenia kwartalne VAT:
a) status Małego Podatnika – Podniesienie progu do 2 mln euro rocznie – VAT Slim 3,
b) rozliczenia kwartalne podatników stosujących estoński CIT – Polski Ład,
c) doprecyzowanie zasad składnia JPK_V7 przez podatników rozliczających się kwartalnie.

2. Nowelizacja zasad korygowania rozliczeń VAT:
a) doprecyzowanie zasad korygowania odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
b) zniesienie „szyku rozwartego” w przypadku korekt odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
c) nowe możliwości wyboru okresu rozliczeniowego dla korekty w przypadku skorzystania z odliczenia podatku naliczonego – VAT Slim 2,
d) kurs waluty w przypadku korekty podstawy opodatkowania – VAT Slim 3,
e) zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do nabywców nie będących podatnikami VAT),
f) WDT – korekta rozliczenia w przypadku spóźnionego otrzymania dokumentów – VAT Slim 3,
g) WNT – zniesienie obowiązku korekty odliczenia VAT w przypadku braku faktury WNT – VAT Slim 3,
h) Import towarów – wprowadzenie możliwości korekty JPK w przypadku nie wykazania importu towarów w procedurze uroszczonej – VAT Slim 2.

3. Zmiany w zasadach dokumentowania sprzedaży:
a) zmiana treści faktur korygujących od 2022 r. – Pakiet KSeF,
b) nowe możliwości wystawiania faktur korygujących w KSeF od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
c) zmiana treści faktur zaliczkowych od 2022 r. – Pakiet KSeF,
d) możliwość pominięcia wystawienia faktury zaliczkowej w szczególnych przypadkach od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
e) nr KSeF w fakturze rozliczeniowej od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
f) doprecyzowanie zasad wystawiania faktur do paragonów od lipca 2023 r. – VAT Slim 3,
g) brak konieczności drukowania raportów fiskalnych z kas on line oraz wirtualnych – VAT Slim 3,
h) HUB paragonowy – nowe możliwości przekazywania paragonów w postaci elektronicznej od 15 września 2023 r. – VAT Slim 3,
i) wydłużenie terminu wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki od 2022 r. – Pakiet KSeF,
j) zmiana treści duplikatów faktur – Pakiet KSeF.

4. Struktura odliczenia VAT:
a) proporcja VAT: podniesienie progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100% – VAT Slim 3,
b) proporcja VAT: szacunkowe określania proporcji przez podatnika – VAT Slim 3,
c) korekta roczna struktury odliczenia VAT: określenie przypadków, w których nie jest obowiązkowa – VAT Slim 3.

5. Pozostałe zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3 od lipca 2023 r.:
a) zmiany w odpowiedzialności solidarnej: faktoring,
b) sankcje VAT: zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe,
c) zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych,
d) możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

BLOK II

Podatek CIT 2024 – aktualne problemy, podsumowanie zmian z 2023 roku oraz nowelizacja przepisów w 2024 roku, w tym podatek minimalny, nowy projekt Objaśnień podatkowych w podatku u źródła.

CZĘŚĆ I: Zmiany na 2024 – Podatek minimalny

1. Zasady opodatkowania podatkiem minimalnym.

2. Wyliczenie progu rentowności.

3. Wyliczenie dochodu lub straty.

4. Wyłączenia z opodatkowania – kto nie musi płacić podatku minimalnego z uwagi na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności?

5. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych.

6. Ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody. Przykłady wyliczeń.

7. Odliczenia od podatku minimalnego.

CZĘŚĆ II: Zmiany na 2024 – limity rozliczeń gotówkowych oraz zmiany w amortyzacji

1. Limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami na 2024 r. (w tym Biała Lista i mechanizm podzielonej płatności).

2. Uchylenie przepisów o sankcjach za rozliczenia gotówkowe z konsumentem.

3. Preferencyjna amortyzacja budynków i budowli na wybranych obszarach Polski.

CZĘŚĆ III: Opodatkowanie transakcji zagranicznych – podatek u źródła w 2024 – projekt nowych Objaśnień podatkowych

1. Zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł.

2. Oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji.

3. Zmiana przepisów w 2023 odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay & refund.

4. Projekt nowych Objaśnień podatkowych w podatku u źródła (25 wrzesień 2023 r).

CZĘŚĆ IV: Zmiany wprowadzone w trakcie 2023 r. (CIT oraz rozliczenia prywatne) oraz zmiany oczekujące

1. Fundacja rodzinna jako nowy podatnik CIT od maja 2023 r. (zwolnienie podmiotowe, stawki 15%, 19%, 25%).

2. „JPK” w podatku CIT i PIT – nowe terminy na przesyłanie ksiąg i ewidencji.

CZĘŚĆ V: Zmiany w rozliczeniu przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów wprowadzone w latach 2022-2023

1. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego.

2. Rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e.

3. Nowy NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe.

4. Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy.

5. Nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych.

CZĘŚĆ VI: Opodatkowanie transakcji zagranicznych – zmiany w latach 2021-2023

1. Podatek od przerzuconych dochodów:
a) koszty składające się na podstawę opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
b) opodatkowanie wyłącznie transakcji z podmiotem zagranicznym,
c) zasady opodatkowania, w tym przesłanki naliczenia podatku,
d) wykazanie w zeznaniu rocznym.

2. Raje podatkowe:
a) zmiany progów dokumentacyjnych,
b) zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
c) likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym,
d) wprowadzenie przepisów z mocą wsteczną.

CZĘŚĆ VII: Estoński CIT w latach 2023-2024, w tym podsumowanie zmian

1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej i podatku z przekształcenia.

2. Zmiany odnoszące się do warunku zatrudnienia.

3. Termin wyboru estońskiego w trakcie roku.

4. Duże zmiany w podstawie opodatkowania estońskim w odniesieniu do dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat.

5. Rozliczanie podatku od zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

6. Zmiany odnoszące się do tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczące użytkowania samochodów osobowych.

CZĘŚĆ VIII: Stan epidemii i zagrożenia epidemicznego, a obowiązki podatkowe – przypomnienie

1. Zawieszenie raportowania schematów podatkowych krajowych – MDR.

2. Ulgi w odniesieniu do certyfikatów rezydencji.

3. Ulgi w zakresie cen transferowych.

4. Wydłużony termin na składanie ZAW-NR – Biała Lista.

5. Możliwość wrzucania w KUP kar umownych i odszkodowań.

6. Oczekiwanie na interpretacje podatkowe.

7. Opłata prolongacyjna w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2990 + 23% VAT
• dopłata do pokoju 1 osobowego: 350 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
• zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach dwuosobowych typu standard
• dostęp do strefy wellness z 20-metrowym basenem, jacuzzi i saunami.
• pełne wyżywienie
• uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych
• przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych
• materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Godziny zajęć: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Radisson Blu Hotel & Residences
Bulwary Słowackiego 1, 34-500 Zakopane

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
10-04-202412-04-2024Zakopane

Zaufali nam: