BIAŁKA TATRZAŃSKA

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Prawo pracy 2023 – nowelizacja Kodeksu pracy 2023, wdrożone dyrektywy, bieżąca praktyka

Cena: 3990 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 3990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Działy kadrowe doczekały się w 2023r. już dwóch nowelizacji Kodeksu pracy. W lutym 2023r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników i środków działających podobnie do alkoholu. Natomiast w kwietniu 2023r. weszły w życie regulacje dotyczące pracy zdalnej.

A to jeszcze nie koniec, Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy wdrażające m.in. dyrektywy work-life balance przyznające pracownikom zupełnie nowe uprawnienia. To zatem najlepszy moment, aby odświeżyć wiedzę z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych 2023.

Cel szkolenia

Program szkolenia zawiera najważniejsze, z punktu widzenia kadrowego, zagadnienia zawarte w ostatnich nowelizacjach Kodeksu pracy 2023. Spotkanie będzie zawierało elementy warsztatu.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program

1. Zmiany w prawie pracy w 2023 roku – (omówienie nowelizacji KP, które weszły w życie w lutym i w kwietniu 2023 r. oraz zmian w Rozporządzeniach dot. dokumentacji pracowniczej i świadectwa pracy):
• Umowa o pracę – przygotowujemy nowy wzór umowy o pracę, w tym umowy na okres próbny. Nowa terminologia, nowe klauzule i klauzule niedozwolone (zakaz dodatkowego zatrudnienia). Jaki sens ma zatrudnienie na czas określony wobec zmian przepisów.
• Informacja o warunkach zatrudnienia po nowelizacji; jakie warunki zatrudnienia w umowie o pracę, regulaminie pracy i wynagradzania, a jakie w Informacji o warunkach zatrudnienia; wskazywanie przepisów czy indywidualizacja Informacji; co z pracownikami zatrudnionymi przed 26.04.2023 r.; aneks do umowy, a zmiana Informacji.
• Trzy nowe wnioski, które może otrzymać pracodawca – o: 1) zmianę rodzaju umowy o pracę, 2) zmianę rodzaju pracy, 3) o wskazanie przyczyny rozwiązania umowy na okres próbny. Termin odpowiedzi, podstawy ewentualnej odmowy.
• Pracownicy opiekujący się dzieckiem (dziećmi) a czas pracy – studium przypadków; obowiązki pracodawcy wynikające z KP ze szczególnym uwzględnieniem zmian.
• Czas szkolenia po nowelizacji – kiedy i w jakim zakresie wlicza się do czasu pracy, dojazd do miejsca szkolenia i powrót do miejsca zamieszkania, co ze szkoleniem weekendowym.
• Przerwy w pracy po nowelizacji – praktyczne problemy związane z obowiązkiem udzielania „dodatkowej” przerwy.
• Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – co wiemy o nowych dniach wolnych w KP, wnioski, terminy, czy i kiedy pracodawca może odmówić wolnego, czy może żądać udokumentowania choroby, wypadku itp., czy siła wyższa to tylko kataklizm.
• Urlop rodzicielski po zmianach – jakie znaczenie ma data 02.08.2022 r. – przykłady z zastosowaniem przepisów przejściowych. Czy można zwolnić pracownika, który złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.
• Urlop ojcowski po zmianach – nowy termin na skorzystanie z urlopu, co z ojcami dzieci urodzonych przed 26.04.2023 r.
• Urlop wychowawczy – zmiany; obniżenie wymiaru czasu pracy a wymiar urlopu wychowawczego – przykłady z praktyki.
• Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – zmiany:
a) część „E” teczki osobowej, czy trzeba założyć i jakie dokumenty tam przechowywać, kara porządkowa za naruszenie obowiązku trzeźwości – w części „D” czy „E”;
b) wnioski o pracę zdalną okazjonalną – gdzie przechowywać;
c) wniosek o urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, zmianę rodzaju umowy o pracę, o elastyczną organizację czasu pracy.
• Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – zmiany:
a) jakie nowe informacje powinien zamieścić pracodawca w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi – nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy.
• Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach:
a) czy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną okazjonalną, jeżeli wcześniej takiej zgody udzielał innym pracownikom;
b) jaki ryczałt za pracę zdalną otrzymują pracownicy „skarbówki”;
c) kontrola czasu pracy na pracy zdalnej;
d) dojazd do siedziby pracodawcy a podróż służbowa;
e) ilu pracowników na pracy zdalnej rodzi obowiązek ustalenie regulaminu pracy zdalnej;
• Nowe wykroczenia w KP – czy pracodawcy powinni obawiać się PIP po zmianach Kodeksu pracy. Kto może otrzymać 30.000 zł mandatu.

2. Dobre praktyki w dziale Kadr w 2023 roku:
• Optymalne zatrudnienie pracownika:
a) jakie praktyczne znaczenie ma umowa przedwstępna;
b) zawarcie umowy o pracę bez podpisu pracownika – czy to możliwe?
c) kiedy warto zawrzeć umowę o zakazie konkurencji i o czym w związku z tym należy pamiętać;
d) jak długo na czas określony, czyli polityka zatrudniania;
• 5 rad dotyczących zatrudnienia niepracowniczego:
a) jakie zapisy umów zlecenia (o współpracy) mogą zaprowadzić pracodawcę do sądu;
b) umowa B2B, która może być kwestionowana przez ZUS;
c) czy w 2023 r. opłaca się jeszcze zawierać umowę o dzieło;
d) umowa zlecenia poprzedzająca umowę o pracę na okres próbny – czy to bezpieczne;
e) zbieg umowy o pracę ze zleceniem (kilku umów zleceń) – na co należy uważać.
• Kiedy pracodawca zapłaci pracownikowi wysokie zadośćuczynienie i czy można tego uniknąć:
a) Pracownik w wiadomości email zarzucił przełożonemu, że jest „mobbingowany”;
b) Jak powinien wyglądać skład Komisji wyjaśniającej skargę pracownika;
c) Jakie są korzyści wynikające ze szkoleń pracowników z tematyki mobbingu;
d) Czemu mają służyć anonimowe ankiety w pracy dot. środowiska pracy;
• Praca w godzinach nadliczbowych, w tym praca nadliczbowa kadry kierowniczej:
a) zapisy dot. pracy w regulaminie pracy, informacji o warunkach zatrudnienia;
b) kontrolowanie przez pracodawcę czasu pracy;
c) jak zabezpieczyć się przed roszczeniami pracowników;
d) kierownicy Oddziałów, Działów, Departamentów, komórek organizacyjnych pracujący po godzinach;
• Jak przygotować się do zwolnień pracowników:
a) czy opłaca się odwlekać decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę;
b) czy opłaca się zwalniać pracowników dyscyplinarnie;
c) długoletni pracownik – czy będzie specjalnie traktowany przez sąd pracy;
d) brak zakresu obowiązków, procedur w zakresie wykonania obowiązków – czy może wpływać na ocenę zasadności zwolnienia;
e) czy przed zwolnieniem pracownik musi być ukarany karą porządkową, czy trzeba przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, wprowadzić plan naprawczy, dać czas do poprawy;
f) zwolnienie większej ilości osób – jak uniknąć zwolnienia grupowego.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 3990 zł +23% VAT
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 4590 zł +23% VAT
• w szkoleniu stacjonarnym bez noclegów 1790 zł +23% VAT

Uwaga!
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 2 dniach zajęć (26 i 27.10.2023 r.),
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 25.10.2023 do obiadu w dniu 27.10.2023,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• zakwaterowanie w pokojach: od godz. 16.00/25.10.2023 do godz. 11.00/27.10.2023 (2 noclegi),
nielimitowany dostęp do Termy Bania oraz strefy saun Sielsko Anielsko,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.
• BEZPŁATNY dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel Bania **** Thermal & Ski
ul. Środkowa 181
34-405 Białka Tatrzańska

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/45, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-10-202327-10-2023Białka Tatrzańska

Zaufali nam: