Szkolenie online Zmiany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, które weszły w życie 29 września 2023 roku – warsztaty praktyczne

Cena: 940 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 940 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

OFWCA/ agenci / brokerzy / Towarzystwa Ubezpieczeń / dostawcy rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeniowego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu stosowanych w sektorze ubezpieczeniowym regulacji prawnych. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane uwarunkowania zmian, które winny zostać wdrożone w procesach wewnętrznych, jak i sprzedażowych zakładu ubezpieczeń, agenta i brokera.

Korzyści dla uczestnika:
Cechą charakterystyczną szkoleń prowadzonych przez r.pr. Tomasza Klemta jest wymiar praktyczny szkolenia poparty jego wieloletnim doświadczeniem pracy w sektorze ubezpieczeniowym. Dlatego też szkolenie nie jest tzw. „wiedzą teoretyczną” lecz zaprezentowaniem „prawa w działaniu”. Mec. Tomasz Klemt obrazuje każde zagadnienie przykładami z życia i kontroli organów (w tym: Komisji Nadzoru Finansowego). Jednocześnie też uczestnicy mają możliwość zaprezentowania własnych problemów praktycznych, na które odpowiedź udzielana jest podczas szkolenia. Każde zajęcia zawierają warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy analizują przykładową dokumentację i rozwiązania organizacyjne. To sprawia, że szkolenie stanowi znaczną wartość dodaną dla jego uczestników, stanowiąc efektywną (także kosztowo) formę nabycia wiedzy i audytu wewnętrznego obecnie stosownych rozwiązań.

Program szkolenia

1. Przyczyny i uzasadnienie zmian do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

2. Zmiany w certyfikatach szkolenia zawodowego.

3. Zakaz powierzania czynności dystrybucyjnych (w tym: agencyjnych) podmiotom innym niż osoby fizyczne. Czy oznacza to koniec współpracy z sieciami sprzedażowymi?

4. Pełna odpowiedzialność agenta wpisującego OFWCA do RPU za działalność OFWCA – zasady, granice, sposoby ograniczenia ryzyka.

5. Nowe reguły udostępnienia informacji ubezpieczeniowych organom państwowym i sądowniczym.

6. Nowelizacja zasad prowadzenia kontroli przez KNF.

7. Inne zmiany w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

8. Case study.

9. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 940 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 – rozpoczęcie szkolenia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy
16:00 – zakończenie szkolenia

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-05-2024Online

Zaufali nam: