Szkolenie online Zmiany podatkowe VAT i CIT w roku 2023 w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Chomiuk – Partner Zarządzający w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Licencjonowany doradca podatkowy, praktyk z blisko 25 letnim stażem, który doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Andersen (wcześniej Arthur Andersen) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC). Przez ostatnie 9 lat był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa dla podmiotów finansowych. W ramach swojej pracy doradzał zarówno największym międzynarodowym koncernom, jak i lokalnym spółkom polskim. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Nagradzany jako najlepszy doradca VAT w Polsce.

Radosław Żuk – Prawnik, doradca podatkowy. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa korporacyjnego oraz podatkowego.

Cel szkolenia

Rozliczanie należności podatkowych w branży ubezpieczeniowej od lat budzi wiele wątpliwości. Celem szkolenia branżowego organizowanego przez ADN Akademię jest wskazanie kluczowych zmian w przepisach VAT i CIT mających wpływ na funkcjonowanie sektora ZU. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestię zastosowania zwolnienia z VAT w kontekście działalności ubezpieczeniowej, wspomnimy o podatku od niektórych instytucji finansowych tzw. podatku bankowego – wskażemy na praktyczne problemy związanie z jego rozliczaniem. W zakresie podatku dochodowego skupimy się na kwestiach w zakresie podatku od przerzuconych dochodów, wybranych aspektach rozliczania WHT dot. nabycia usług i polis ubezpieczeniowych, a także wskażemy na zmiany dotyczące rozliczania KUP z uwzględnieniem specyfiki zakładów ubezpieczeń. Całość szkolenia zostanie oparta na aktualnych przepisach prawa oraz orzecznictwie sądów administracyjnych i stanowiska Dyrektora KIS.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I: Działalność ubezpieczeniowa a system VAT oraz podatek od niektórych instytucji finansowych
prowadzący: Marcin Chomiuk

1. Działalność ubezpieczeniowa oraz dystrybucja ubezpieczeń w kontekście sytemu, w tym najnowsze orzecznictwo w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w kontekście działalności w zakresie ubezpieczeń
a) Zwolnienie od podatku VAT
b) Czy wszystko podlega zwolnieniu? Doradztwo ubezpieczeniowe
c) Działania agenta vs działania brokera
d) Sprzedaż tzw. odzysków
e) Sieci agencyjne
f) Czynności agencyjne a podatek VAT
g) Najnowsze orzecznictwo w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w kontekście działalności w zakresie ubezpieczeń

2. Działalność ubezpieczeniowa a podatek od niektórych instytucji finansowych tzw. podatek bankowy – praktyczne problemy związane z rozliczeniami
a) Zakres podmiotowy podatku, czyli kto płaci
b) Termin i sposób kalkulacji podatku dla ubezpieczycieli
c) Czy agenci i brokerzy mogą być objęci „podatkiem bankowym”
d) Zagraniczne zakłady ubezpieczeń a „podatek bankowy” wyłączni przedstawiciele (agenci) zagranicznych zakładów ubezpieczeń
e) Rozliczenia związane z tzw. podmiotami powiązanymi –
• podstawa opodatkowania,
• sposób kalkulacji wyłączeń
• sposób kalkulacji kwoty wolnej
f) praktyczne problemy związane z rozliczeniami
• polisy zagraniczne – czy ktoś płaci
• definicja podatnika w kontekście kwoty wolnej od podatku
• podmioty objęte wdrożonym planem naprawy – czy problemy IT mogą pomóc nie płacić podatku?
• Część życiowa i majątkowa w kontekście „podatku bankowego”
• Najnowsze orzecznictwo

CZĘŚĆ 2: Podatek CIT w instytucjach finansowych – aktualne problemy
prowadzący: Radosław Żuk

1. Nabycie usług i polis ubezpieczeniowych a podatek u źródła.

2. Podatek od przerzuconych dochodów – pierwsze rozliczenie według ,,nowych przepisów”.

3. Zmiany w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów za 2023 r. z uwzględnieniem specyfiki branży ubezpieczeniowej – modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego, nowy NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe, uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy.

4. Wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowiska Dyrektora KIS z uwzględnieniem problemów branży ubezpieczeniowej.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 – szkolenie cz.I
12:00 – lunch
12:45 – szkolenie cz.II
15:45 – 16:00 – sesja Q&A

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-12-2023Online

Zaufali nam: