Szkolenie online Zawieranie umów ubezpieczenia „na odległość”

Cena: 590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Szkolenie stacjonarne
Cel szkolenia

Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą uregulowań prawnych dotyczących sektora ubezpieczeń. Szkolenie uwzględnia holistyczne podejście do problemów biznesowych, obejmujące całokształt regulacji prawnych, przedstawiając najlepsze rynkowe podejście do prezentowanych zagadnień. Wykładowcy każdorazowo skupiają się na praktycznych rozwiązaniach i prezentują zagadnienia prawne przystępnym językiem, opatrując je szeregiem przykładów. 

Program

1. Wymogi informacyjne wobec klientów – czyli o czym informować, kiedy i na jakim nośniku?

2. Zgody: RODO, telefon, mail, marketing – czyli jak zbudować poprawną bazę klientów?

3. Regulaminy – czyli jakie dokumenty muszę mieć i co w nich zawrzeć?

4. Proces sprzedaży na odległość krok po kroku.

5. Najczęstsze błędy dystrybutorów.

6. KNF – aktualne priorytety i kontrole w kontekście sprzedaży na odległość.

7. Case study.

UWAGA! Po zakończeniu szkolenia odbędzie się test sprawdzający przyswojoną wiedzę.

Po odbytym szkoleniu i zaliczeniu z wynikiem pozytywnym testu, otrzymają Państwo certyfikat zaliczenia 5h obowiązkowego szkolenia. Certyfikat będzie spełniał wszystkie warunki umożliwiające pozytywne uregulowanie nałożonego przez prawodawcę obowiązku 15 godzin szkolenia zawodowego oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-04-2023Online

Zaufali nam: