Szkolenie online Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Mariusz Makowski – Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”, współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Opis szkolenia

Wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski a jednocześnie przyjęto przepisy ułatwiające legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy.
Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur.
Zmiany pozwalają pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską.
Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, trzeba też m. in. brać pod uwagę przepisy covidowe, które również dotyczą pobytu i pracy cudzoziemców.
Zatrudnianie obcokrajowców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka.

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe – płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy.
Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.
Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.
Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Program szkolenia

1. Specustawa dla uchodźców z Ukrainy:
a) legalizacja pobytu (rejestracja przekroczenia granicy),
b) uproszczone zasady zatrudniania,
c) świadczenia dla obywateli Ukrainy.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
a) obywatele Unii Europejskiej,
b) obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi,
c) pobyt czasowy a pobyt stały.

3. Legalizacja pobytu cudzoziemców – usprawnienie procedur.

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
a) praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej,
b) obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.,
c) zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
d) zezwolenie na pracę,
e) Iinne zmiany od 2022 r. – preferencje dla niektórych branż,
f) ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji,
g) skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców:
a) usprawnienie procedur,
b) elektronizacja postępowań.

6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:
a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) miejsce zamieszkania,
c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych,
e) opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
g) ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych):
• zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom,
• ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców.
h) zasady występowania o nadpłaty podatku,
i) certyfikat rezydencji,
j) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
k) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,
l) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1,
m) PIT-11 i IFT-1R zasady sporządzania informacji przez płatników dla nierezydentów.

7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
a) zasada jednego ustawodawstwa,
b) zasada równego traktowania,
c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
d) zasada zachowania praw nabytych,
e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
f) pracownicy delegowani,
g) pracownicy transportu międzynarodowego,
h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-06-2024Online

Zaufali nam: