OŚWIATA

Szkolenie online Zasady gospodarowania i ewidencji środków trwałych, laptopów, zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych w oświacie w 2024 roku

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek oświaty, osób odpowiedzialnych za sprzedaż i likwidację środków trwałych oraz osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych w jednostkach oświaty. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące tego typu składnikami znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1) aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi,
2) zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jednostek oświaty,
3) obszary problemowe w ewidencji księgowej jednostek oświaty.

Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1) ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego,
2) zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji,
3) zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowej.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
a) majątku trwałego,
b) pozostałych środków trwałych,
c) wartości niematerialnych i prawnych,
d) materiałów dydaktycznych,
e) zbiorów bibliotecznych.

2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce oświaty:
a) zmiana miejsca użytkowania,
b) odłączenie części zestawu np. monitora,
c) przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.

3. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
a) pojedynczy obiekt inwentarzowy,
b) zbiorczy obiekt inwentarzowy,
c) sieciowy obiekt inwentarzowy,
d) wbudowany w inny środek trwały.

4. Klasyfikacja budżetowa nakładów na środki trwałe stanowiące:
a) środki trwałe,
b) pozostałe środki trwałe,
c) środki dydaktyczne.

5. Ewidencja laptopów użyczonych uczniom:
a) odmowa przyjęcia laptopa na własność,
b) przekazanie laptopa na własność,
c) użyczenie laptopa.

6. Ewidencja obcych składników majątkowych jednostkach oświaty.

7. Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych.

8. Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w jednostkach oświaty.

9. Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w instytucji kultury.

10. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

11. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego: sprzedaż; nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidację.

12. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:
a) sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje),
b) nieodpłatne przekazanie,
c) darowizna,
d) sprzedaż mienia pracownikowi.

13. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:
a) jak ująć w ewidencji zabawki zakupione do nauki?
b) czy podręczniki i ćwiczenia kupowane uczniom w ramach dotacji ministerialnej zwiększają wartość księgozbioru bibliotecznego?
c) jak należy prowadzić ewidencję księgową ww. podręczników i ćwiczeń?
d) czy pomoc dydaktyczną zakupioną przez szkołę tj. monitor interaktywny o wartości 17.600 zł można sfinansować z wydatków bieżących paragraf 4240,
e) jak ująć w ewidencji tablice ścierne,
f) ewidencja placu zabaw, boiska i obiektów małej architektury.

14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
12-04-2024Online

Zaufali nam: