Szkolenie online Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym

Cena: 1490 + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 + 23% VAT
Szczegółowy plan

Wykorzystaj potencjał zmian i zaprojektuj model zarządzania dopasowany do Twojej organizacji!

Do początku 2020 roku praca w zespołach rozproszonych i wirtualnych była egzotyczną wizją bliżej nieokreślonej przyszłości. Tylko 1/3 wszystkich pracowników na świecie pracowała w takich zespołach (wg. Focus Money) głównie ze względu na specyfikę branży (zespoły IT), projekty międzynarodowe czy po prostu ze względu na oszczędności. Jednak koronawirus w ciągu zaledwie paru tygodni przeorganizował zawodową rzeczywistość. To co wcześniej wydawało się niemożliwe stało się codziennością większości firm. Pandemia sprawiła, że organizacje zainteresowały się rozwijaniem efektywnej pracy zdalnej, a wszelkie webinaria i posty prezentujące narzędzia do komunikacji online itd. biją rekordy popularności. Jednak praca w zespołach rozproszonych to coś więcej niż tylko praca z domu.

Zarządzanie zespołem na odległość niesie za sobą wiele wyzwań, jeśli chodzi o komunikację, dbanie o relacje w zespole, motywowanie pracowników w tym trudnym czasie, realizację zadań i ich egzekwowanie.

Menadżerowie po szkoleniu powinni mieć wiedzę, umiejętności jak być liderem, coachem/mentorem dla swoich pracowników, jak ich wspierać w stosowaniu właściwych postaw i podejmowanych działań w warunkach pracy zdalnej.

Adresaci szkolenia

Liderzy zespołów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie zdalnego zarządzania zespołem.

Cel szkolenia

Nabycie i doskonalenie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem rozproszonym/zdalnym.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• stworzyć odpowiednią dla sytuacji zespołu strategię planowania i organizacji pracy,
• znać i stosować zasady efektywnej pracy zdalnej,
• dbać o relacje i efektywną komunikację w zespole przy użyciu narzędzi pracy zdalnej,
• dostosować zakres i poziom delegowania zadań do możliwości i sytuacji poszczególnych pracowników,
• za pomocą dostępnych narzędzi online motywować swój zespół,
• wspierać i pracować na emocjach związanych z sytuacją,
• zrozumieć powody oporu i negatywnych emocji towarzyszących zmianie.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone w charakterze warsztatów online, opierających się na interakcji z Uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, biznesowym ujęciu. Jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi zarządzania zespołem zdalnym, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury pracy zdalnej. Interaktywność warsztatów jest dopasowana do dostępnych narzędzi jakie daje formuła on-line. To przede wszystkim dyskusja ale i ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

Program szkolenia

1. Zarządzaniem zespołem zdalnym – kultura i zasady pracy:
• Jakie są wyzwania, bariery oraz ograniczenia w zarządzaniu zespołem zdalnym i jak sobie z nimi radzić – umiejętności menadżerskie ”na czasie”
• Jak zmieniła się rola lidera. Różnice w zarządzaniu
• Odpowiedzialność menedżera za realizację zadań w obecnej sytuacji
• Czego oczekują pracownicy (aktualne badania z rynku pracy w Polsce)
• Czego ja mogę oczekiwać i w jakiej formie mam to egzekwować
• Wprowadzenie zasad obowiązujących zespół w trakcie wspólnej pracy zdalnej, pracy w trybie home office
• Jakie zachowania powinniśmy zacząć akceptować i rozumieć
• Jak reagować na „wpadki”

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie, czego oczekiwać i jak egzekwować
• Potrafi wypracować zasady pracy w nowej sytuacji
• Potrafi egzekwować rezultaty pracy zespołu
• Pracuje na obszarach jakie mają wpływ na skuteczność zespołu zdalnego

2. Komunikacja w zespole zdalnym służąca realizacji zadań , a nie kontroli:
• Dostępne narzędzia – on-line, telefon, sms, mail.
• Otwartość na ludzi – budowanie atmosfery i podtrzymywanie relacji w zespole zdalnym
• Precyzja komunikatów – definicja, sprawdzanie zrozumienia, przy ograniczonym kontakcie
• Regularność i częstotliwość kontaktów
• Co robić gdy:
– potrzebuje „na już”
– pracownik nie kontaktuje się
– brak dostępności mojej czy pracownika w danej chwili
• INTENCJE komunikatu – jak pisać, mówić by uniknąć nieporozumień
• Określanie ram czasowych kontaktów dla zespołu oraz poszczególnych członków zespołu – jasne definiowanie oczekiwań

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie jak się skutecznie komunikować ze swoim zespołem
• Potrafi przekazywać informację w sposób jasny i dostosowany do narzędzi pracy zdalnej
• Potrafi stworzyć plan pracy zespołu
• Potrafi „otworzyć” zespół na szczerą wymianę zdań

3. Wsparcie pracowników w realizacji zadań i celów. Motywacja do działania:
• Dbanie o AUTOMOTYWCJĘ pracownika w realizacji zadań
• Techniki pobudzania aktywności i chęci do podejmowania działań
• Zmiana przekonań i nastawienia kluczem do realizacji celu
• Budowanie świadomości odpowiedzialności za realizację zadań mimo trudnej sytuacji
• Organizacja pracy swojej i pracownika – narzędzia wspierające realizację zadań w pracy zdalnej
• Forma w jakiej możemy egzekwować zadnia
• ROZUMIEM, czy to znaczy, że AKCEPTUJĘ? (Technika Innej Perspektywy)
• Metody radzenia sobie z wymówkami dotyczącymi realizacji celów (Technika GROW)
• Chwal , DOCENIAJ, dziękuj

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie jak, wzbudzić automotywację w pracowniku
• Potrafi rozpoznać przyczyny braku zaangażowania i znajduje ich rozwiązanie
• Wie, jak właściwie wyznaczyć cele w sposób pozwalający na ich realizację
• Zastosuje techniki sprzyjające realizacji celów
• Potrafi stworzyć PLAN motywacji dopasowany do członków zespołu

4. Negatywne emocje i ich wpływ na pracę zespołu. Redukowanie napięcia w zespole
• Negatywne emocje towarzyszące pracownikom – jak się mam odnaleźć
• Komunikacja oparta na poczuciu bezpieczeństwa i dbałości o pracownika
• Wsparcie pracownika w ciężkich chwilach – co ja mogę jako przełożony
• Błędy myślowe, czyli jak głowa nas oszukuje podczas stresu
• Potrzeba budowania poczucia pewności siebie
• Przyczyny negatywnych emocji w zespole i sposoby radzenia sobie z nimi
• Technika „łapania negatywnych myśli”

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać przyczynę negatywnych emocji i wie jak sobie z nimi poradzić
• Potrafi zredukować stres i niepokój
• Potrafi „zbudować” pracownika skupionego na realizacji zadań
• Potrafi zbudować w zespole poczucie bezpieczeństwa

5. Jedynym pewnikiem jest zmiana. O co chodzi z tą całą zmianą. „Pstryk i zmiana”
• Czym jest zmiana
• Reakcja na zmianę, fazy wprowadzanych zmian. Jak przebiega proces zmiany
• Opór przed zmianą – dlaczego wolimy to co znane i sprawdzone, choć nie zawsze skuteczne
• Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności współpracy.
• Zmiany zaczynamy od siebie – podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu
• Strategie wprowadzanie zmian w obecnej sytuacji
• Jak komunikować zmiany innym. Trudne sytuacje (konieczność zakończenia współpracy, zmiana warunków itp.)

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać przyczynę negatywnych emocji i wie jak sobie z nimi poradzić.
• Ma świadomość skąd wynika opór przed zmianą
• Potrafi odpowiednio zakomunikować zmianę
• Potrafi dobrać strategię wprowadzanej zmiany do sytuacji
• Potrafi poradzić sobie z oporem, tzw. „włoskim strajkiem” wynikającym z brakiem akceptacji zmiany

6. Podsumowanie szkolenia, wypracowanie ZASAD ZARZĄDZANIA ZESPOEM ROZPROSZONYM/ZDALNYM

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-09-202420-09-2024Online
17-10-202418-10-2024Online

Zaufali nam: