Szkolenie online Wypłacalność II – rachunek zysków i strat WII

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 8h – Rachunek zysków i strat dla celów WII

1. Przyjęte założenia co do zasad ewidencji przychodów i kosztów dla celów WII jako konsekwencje stosowania zasad wyceny aktywów i zobowiązań

2. Prezentacja rachunku zysków i strat dla celów WII
2.1. Struktura przychodów i kosztów ubezpieczeniowych
2.2. Struktura przychodów i kosztów z tyt. reasekuracji biernej
2.3. Prezentacja przychodów i kosztów z dz. lokacyjnej
2.4. Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów

3. Sporządzenie rachunku zysków i strat dla celów WII za dany okres sprawozdawczy
3.1. Analiza dostępnych w księgach rachunkowych informacji finansowych, zakres przekrojów danych dostępnych od obrotówki
3.2. Mapowanie pozycji rachunku zysków i strat wg PSR do pozycji rachunku zysków i strat
3.3. Analiza korekt dla celów WII – podział na pozycje korygujące wynik finansowy i korygujące bezpośrednio kapitały własne
3.4. Zakres dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia rachunku zysków i strat dla celów WII
3.5. Ujmowanie korekt dla celów WII wynikowych w rachunku zysków i strat dla celów WII

4. Sporządzenie rachunku zysków i strat dla celów WII za kolejny okres sprawozdawczy

5. Różnice i podobieństwa do rachunku zysków i strat sporządzanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

6. Analiza wyników wg PSR i dla celów W II

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu
Możliwe opracowanie rachunku zysków i strat na podstawie rzeczywistych danych zakładu ubezpieczeń. 

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23%

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00-16:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
04-03-2024Online

Zaufali nam: