Szkolenie online Windykacja w banku – jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik?

Cena: 590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania:
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Zamysłem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie windykacji wierzytelności bankowych – od powstania zadłużenia po jego wyegzekwowanie lub umorzenie, z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego oraz planowanych zmian w prawie. Wszystkie zagadnienia poparte będą przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądowym tzw. prawo w działaniu.

Efektywność procesu windykacji bardzo często zależy od dobrego przygotowania osoby prowadzącej takie czynności oraz posiadania przez nią przewagi intelektualnej nad dłużnikiem. Bardzo pomocne jest tutaj odpowiednie zaplanowanie czynności, a następnie konsekwentne realizowanie przyjętych założeń. Elastyczność naszych działań wymuszana jest coraz większą świadomością prawną dłużników oraz niekorzystnymi dla wierzycieli zmianami w prawie. W takim środowisku wymagane jest sprytne wykorzystywanie dostępnych narzędzi i dobranie właściwego momentu ich zastosowania.

Kurs skierowany jest zarówno dla osób, która zawodowo zajmują się windykacją wierzytelności, jak i dla osób, które dopiero zaczynają pracę w tym obszarze.

Program szkolenia

1. Co to jest wierzytelność i jakie wierzytelności występują w bankowości.

2. Zasady planowania czynności windykacyjnych – podstawa sukcesu w windykacji.

3. Rodzaje dłużników i zakres ich odpowiedzialności (dłużnik osobisty, dłużnik rzeczowy).

4. Stosunki majątkowo małżeńskiej a zasady odpowiedzialności za długi.

5. Jakie są najczęściej występujące błędy w procesie windykacji.

6. Źródła informacji o dłużniku i jego majątku – rejestry publiczne i prywatne.

7. Przedawnienie wierzytelności bankowych – jak liczyć terminy przedawnienia.

8. Jak uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi osobistemu i rzeczowemu.

9. Optymalizacja kosztów windykacji, czyli o tym jak nie wydawać za dużo pieniędzy na windykację.

10. Jak wszcząć i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

11. Współpraca z organami egzekucyjnymi.

12. Gdy umiera dłużnik – co dalej?

13. Bank w postepowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

14. Dalsze postępowanie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

15. Pytania uczestników.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-11-2023Online

Zaufali nam: