Szkolenie online Windykacja w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) – zagadnienia praktyczne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

I. Prewencja windykacyjna i podstawowe pojęcia

1. Badanie wiarygodności partnerów.

2. Zobowiązania umowne – zagadnienia ogólne.

3. Kategoryzacja dłużników ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży TSL – czyli jak zwierać umowy, aby ograniczyć problemy z płatnościami.

4. Poprawne zawieranie umów – wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców.

5. Klauzule umowne wspomagające windykację.

6. Wykonanie umów i skutki ich niewykonania – o czym musi wiedzieć pracownik zajmujący się windykacją w firmie TSL?

7. Sposoby wygaszania zobowiązań – czy tylko zapłata pieniężna rozwiązuje problem należności?

8. Formy zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów: zabezpieczenia osobowe i rzeczowe – zasady ich stosowania, egzekucji i implikacje podatkowe (weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przystąpienie do długu).

9. Jak i kiedy skutecznie korzystać z zabezpieczeń wykonania umów w branży TSL?

10. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego niezbędne w procesie windykacji:
a) Przedawnienie,
b) wymagalność,
c) potrącenie,
d) odnowienie,
e) cesja,
f) odsetek.

11. Kolejność zaspokajania roszczeń jako element windykacji.

II. Windykacja przedsądowa

1. Metodyka prowadzenia windykacji.

2. Identyfikacja problemów z dłużnikiem jako podstawa skutecznej windykacji:
a) przyczyny braku zapłaty,
b) kategoryzacja dłużników,
c) znikający dłużnik – odnajdywania dłużnika.

3. Przypomnienia, wezwania i inne pisma jako element „gry psychologicznej” prowadzącej do odzyskania należności.

4. Windykacja polubowna, czyli jak przekonać dłużnika, że warto zapłacić.

5. Szczególne regulacje dotyczące branży TSL dotyczące windykacji.

6. Negocjacje windykacyjne – najważniejsze zagadnienia:
a) praktyczne ujęcie problemu technik miękkiej windykacji telefonicznej,
b) z kim rozmawiać w sprawie spłaty zobowiązań?
c) planowanie rozmowy i jej poszczególne etapy,
d) najczęściej spotykane wymówki dłużników,
e) dobrowolne poddanie się egzekucji, uznanie długu, rozłożenie na raty, ugoda sądowa.

7. Windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne.

8. Czynności windykacyjne konieczne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego.

III. Organizacja działu windykacji – procesy windykacyjne

1. Metodyka prowadzenia „miękkiej” windykacji.

2. Organizacja pracy komórki/osoby/osób zajmujących się windykacją.

3. Procedury windykacyjne

4. Rozmowa z trudnym dłużnikiem – najważniejsze zagadnienia.

IV. Podatkowe aspekty windykacji

1. Należności w kosztach.

2. Odpisy na należności w kosztach.

3. Umorzenia, odnowienia a skutki podatkowe.

4. Ulga na złe długi w VAT jako narzędzie windykacji i optymalizacji podatkowej

5. Jak wykorzystać zasady korygowania kosztów wobec braku płatności a windykacja

6. Sprzedaż wierzytelności, factoring w świetle najnowszych interpretacji – UWAGA – jest szansa na odzyskanie całości kosztów!

7. Podatki jako argument w negocjacjach windykacyjnych.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
wykład cz. I
przerwa 15-minutowa
wykład cz. II
przerwa 30-minutowa
wykład cz. III
zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-10-2023Online

Zaufali nam: