Szkolenie online VAT w procesach księgowych w Finlandii, Danii, Szwecji

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

• wyjaśnienie specyficznych regulacji z zakresu podatku VAT obowiązujących w Finlandii, Danii, Szwecji
w oparciu o przykłady praktyczne,
• przekazanie kompleksowych informacji w zakresie konsekwencji VAT dokonywanych czynności zagranicą,
• ukazanie rozbieżności pomiędzy regulacjami VAT obowiązującymi w wybranych krajach,
• rozwiązanie problemów praktycznych z zakresu VAT, z jakimi na co dzień spotykają się uczestnicy szkolenia.

Metodyka szkolenia

• interaktywne omówienie każdego punktu w programie,
• wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu VAT,
• liczne przykłady praktyczne.

Opis szkolenia

Program szkolenia obejmuje zagadnienia o różnym stopniu zaawansowania – od zwięzłego wprowadzenia do podatku od wartości dodanej po szczegółowe regulacje krajowe. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne aspekty regulacji VAT obowiązujących w Finlandii, Danii, Szwecji. Opowiemy m.in. o tym w jaki sposób występować o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jak korygować deklaracje VAT w razie zawyżenia zwrotu VAT, jakie warunki należy spełnić aby odliczyć podatek naliczony oraz jakie wydatki takiego prawa nie dają (a więc czy możemy odliczać VAT od wydatków samochodowych, reprezentacji, podróży służbowych, spotkań pracowniczych oraz prezentów?). Opowiemy również kiedy fakturę można uznać za ważną z formalnego punktu widzenia, jakie elementy musi zawierać faktura VAT oraz w jakim terminie powinna zostać wystawiona. Wskażemy również kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jak wygląda raportowanie VAT oraz opowiem o kontrolach podatkowych i sankcjach VAT. Wszystkie te tematy zostaną zobrazowane praktycznymi przykładami.
Szkolenie swoim zakresem obejmuje kwestie VAT występujące w typowych procesach księgowych (P2P, R2R, O2C) i jest dedykowane branży SSC/BPO.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do systemu VAT (podstawowe informacje o lokalnym VAT, organach podatkowych, a także o terytorium VAT).

2. Podatnicy VAT – grupa VAT (wymogi, skutki VAT, formalności).

3. Podstawa opodatkowania VAT (jakie elementy obejmuje, co należy wyłączyć z podstawy opodatkowania, czynności poza VAT).

4. Korygowanie podstawy opodatkowania (w jakim okresie należy dokonać korektę, powody do korekty).

5. Specyficzne czynności opodatkowane VAT (transakcje takie jak: nieodpłatne wydania towarów, nieodpłatne świadczenie usług, transakcje dokonywane na własną rzecz).

6. Obowiązek podatkowy (zasada, wyjątki).

7. Stawki VAT (zakres czynności objętych stawką podstawową, zakres czynności objętych stawkami obniżonymi, czynności zwolnione z VAT, błędy w stawkach, zmiany stawek).

8. Wymogi prawno-fiskalne stawiane fakturom VAT (jakie elementy są wymagane na fakturach VAT, w jakim terminie należy wystawić fakturę VAT, jakie inne dokumenty dają prawo do odliczenia VAT).

9. Odliczalność VAT (warunki, transakcje niedające prawa do doliczenia, odliczenie częściowe, terminy, procedura).

10. Mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych.

11. Przedawnienie.

12. Raportowanie VAT (deklaracja VAT, informacja podsumowująca, Intrastat + dodatkowe deklaracje).

13. Sankcje VAT i kary dla księgowych i członków zarządu w związku z naruszeniem zasad VAT.

14. Specyficzne regulacje krajowe (metoda uproszczona w imporcie, specjalne schematy, zmiany regulacjach VAT niedawno prowadzone lub planowane).

15. Case study.

Inne formy szkolenia

To szkolenie możesz zamówić również:

• w formule zamkniętej

• w języku angielskim

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 09:00 – 16:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Wioletta Świercz
tel. (22) 208 21 29 | kom. 504 435 986
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-09-2024Online

Zaufali nam: