Szkolenie online Polski Ład – umowy cywilnoprawne 2022

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się
  • jak prawidłowo ustalić jakim ubezpieczeniom objęty będzie zleceniobiorca,
  • jak prawidłowo rozliczać umowy zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących zmian w 2022 roku,
  • jak prawidłowo rozliczać umowy o dzieło,
  • jak naliczyć świadczenia dla zleceniobiorców z tytułu choroby lub macierzyństwa,
  • jak rozliczyć pozostałe świadczenia w aspekcie składkowym i podatkowym,
Program szkolenia

1.Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
•zlecenie z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń,
•zlecenie z własnym pracownikiem w różnych przypadkach,
•zlecenie z pracownikiem innej firmy,
•zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
•zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia,
zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
•zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

2.Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
•dzieło z własnym pracownikiem,
•dzieło z pozostałymi osobami.

3.Umowy cywilnoprawne – zasady rozliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiązujących zmian 2022 w Polskim Ładzie:
•zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia z tytułu umowy zlecenia,
•zasady rozliczania umów zawartych na okres dłuższy jak jeden miesiąc,
•ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
•ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
•zryczałtowany podatek – umowy cywilnoprawne z osobami niemającymi rezydencji podatkowej w Polsce,
•zryczałtowany podatek dla rezydentów podatkowych w Polsce,
•zaliczka na podatek dochodowy dla rezydentów podatkowych w Polsce:
•prawo do 20% kosztów uzyskania przychodów,
•prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów,
•sytuacje, w których US neguje prawo do zastosowania 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów.
•wpłata na PPK w przypadku umów zlecenia.
•składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i FEP finansowane przez zleceniodawcę.

4.Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców.

5.Inne świadczenia dla zleceniobiorców.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy

19-08-2022Online
23-09-2022Online

Zaufali nam: