Szkolenie online TOP 10 wyzwań podatkowych na rok 2024

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadząca szkolenie

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Cel szkolenia

Szkolenie, na którym poruszone zostaną najistotniejsze problemy podatkowe, na które przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę. Przeanalizujemy zmiany i ich wpływ na politykę podatkową firmy. Obecnie niezwykle ważną kwestią staje się minimalizowanie ryzyka podatkowego jednostki.

Program szkolenia

1. Podatek u źródła:
a) wzmożone kontrole w zakresie rozliczeń transgranicznych – jak się przygotować?
b) najnowsze orzecznictwo w zakresie rozliczania podatku u źródła,
c) modele rozliczania WHT,
d) czym jest należyta staranność – jaką ją udokumentować?
e) jak rozliczać transakcje w kontekście objaśnień podatkowych z 25 września 2023r.

2. BEPS 2.0. konsekwencje i obowiązki wdrożenia globalnego podatku minimalnego dla polskich firm:
a) opodatkowanie międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej,
b) omówienie głównych założeń tzw. Filaru Drugiego. Uzasadnienie dla podatku minimalnego,
c) jednostki wyłączone – kto nie płaci podatku minimalnego,
d) ogólne zasady opodatkowania,
e) czy Polska implementuje podatek globalny w 2024 roku?

3. Minimalny CIT krajowy w świetle interpretacji DKiS:
a) zasady ogólne funkcjonowania,
b) podmioty zobowiązane – wyłączenia podmiotowe,
c) obliczanie podstawy opodatkowania – metoda standardowa i uproszczona,
d) odliczenia od podstawy opodatkowania,
e) wpłata podatku, deklaracja.

4. Ryzyka związane z raportowaniem schematów podatkowych:
a) czym są schematy podatkowe?
b) nieoczywiste zdarzenia gospodarcze rozpoznawane jako MDR,
c) najczęściej występujące schematy w podatku dochodowym od osób prawnych,
d) najczęściej występujące schematy w podatku od towarów i usług,
e) kontrole w zakresie schematów podatkowych.

5. Ulgi podatkowe: zmiany, orzecznictwo, nowinki:
a) ulga B + R – Interpretacja ogólna MF z 13 lutego 2024 r. sygn. DD8.8203.1.2021,
b) IP Box – najnowsze interpretacje,
c) dotacje i granty – na co warto zwrócić uwagę,
d) preferencje podatkowe wprowadzone po 1.1.2022 r. (ulga na innowacyjnych pracowników, ulga sponsoringowa, ulga na ekspansję etc),
e) Pracownik vs. B2B.

6. Ceny transferowe w 2024:
a) nowe sposoby kontroli cen transferowych,
b) podsumowanie najważniejszych zmian,
c) polityka cen transferowych w kontekście bezpieczeństwa podatkowego.

7. CIT JPK w świetle rozporządzenia:
a) wprowadzenie fakultatywnych JPK od 1.1.2025,
b) ograniczenie zakresu danych w JPK do 6 pozycji,
c) odrębna schema dla ŚT i WNiP,
d) projekt rozporządzenia w zakresie JPK,
e) jak przygotować się do wprowadzenia nowego raportowania (JPK CIT elementem JPK KR).

8. CBAM i VAT w obrocie międzynarodowym w roku 2024:
a) import towarów i CBAM – nowa bariera przy imporcie,
b) kwartalne obowiązki raportowe,
c) zmiany na lata 2024 – nowe obowiązki (przedstawiania wartości emisji, korekty),
d) sprzedaż towarów za granicę – prawo do zastosowania stawki 0% (kontrole),
e) prawidłowa dokumentacja przy eksporcie – IE599, SAD (inne dokumenty – ważny wyrok TSUE i NSA np. CMR),
f) WDT – dokumenty wymagane w praktyce.

9. VAT w transakcjach krajowych – najświeższe orzeczenia i interpretacje:
a) najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu podatku od towarów i usług,
b) co dalej z KSEF?
c) VAT w orzecznictwie i interpretacjach,
d) obowiązki podatnika VAT,
e) należyta staranność w kontekście wyroków TSUE.

10. Podatek od przerzuconych dochodów:
a) koszty będące podstawą opodatkowania,
b) zasady opodatkowania w tym przesłanki naliczenia podatku,
c) analiza warunków opodatkowania w kontekście objaśnień podatkowych MF,
d) obowiązki dokumentacyjne – przerzucenie dowodzenia na podatnika,
e) deklaracja podatkowa.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-05-2024Online

Zaufali nam: