Szkolenie online System Ochrony Danych Osobowych (SODO) w samorządach przygotuj się na nadchodzącą kontrolę NIK

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników jst odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych (RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie w sprawie Krajowych ram interoperacyjności, normy ISO 27001,27002,27005) oraz praktycznych umiejętności wdrażania zasad systemu ochrony danych osobowych, konstruowania dokumentacji z zakresu odo, przeprowadzenia audytu, opracowywania dokumentacji audytowej i z zakresu odo.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej ochrony danych osobowych.

Program szkolenia

1. Ochrona danych osobowych w jst:
a) przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu, praktykantów, stażystów,
b) przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych,
c) przetwarzanie danych osobowych w ramach wysyłki korespondencji-tradycyjnej,
d) przetwarzanie danych osobowych w ramach poczty e-mail: rekomendacje dot. bezpiecznej poczty e-mail, współpraca z firmami hostingowymi, procedury wewnętrzne, umowy powierzenia, jak wybrać najlepszego procesora, uprawnienia ADO wobec procesora, obowiązki procesora wobec ADO, odpowiedzialność administratora i procesora,
e) przetwarzanie danych osobowych na BIP – udostępnianie danych osobowych w ramach dostępu do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, jakie dane publikować w BIP, jaki jest okres retencji danych publikowanych w BIP, usuwanie danych z BIP, tabela retencji, zasada czasowego ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) przetwarzanie danych z sesji organów stanowiących i ich publikacje. Przyjęte okresy przechowywania na BIP,
g) przetwarzanie danych z uchwał na BIP. Skargi i procedura skargowa. Anonimizacja danych. Wytyczne UODO w zakresie publikacji danych z sesji organów stanowiących,
h) przetwarzanie danych z oświadczeń majątkowych w BIP,
i) JST w mediach społecznościowych – przetwarzanie danych osobowych.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych i zasady przetwarzania danych osobowych.

3. Administrator danych osobowych oraz jego prawa i obowiązki w świetle przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji:
a) procedura nadawania, określania zakresu i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
b) obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych,
c) obowiązek zawierania umów powierzenia – kiedy koniczna jest umowa powierzenia, czym różni się powierzenie od udostępnienia, prawidłowe konstruowanie umowy powierzenia, odpowiedzialność procesora administracyjna, deliktowa, cywilna, współodpowiedzialność.
d) obowiązki administratora przy przetwarzaniu danych za pośrednictwem poczty e-mail – szacownie ryzyka, weryfikacja kandydata na procesora, rekomendacje w zakresie stworzenia bezpiecznych zasad przesyłania danych osobowych i informacji za pośrednictwem poczty e-mail.
e) obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce
f) obowiązek oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych
g) obowiązek uwzględnienia ochrony danych osobowych fazie projektowania
h) obowiązki informacyjne- klauzule art. 13 RODO I art. 14 RODO.
i) obowiązki w zakresie wdrożenia procedur bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i ich przestrzegania
j) obowiązki w zakresie szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony danych osobowych- dokumentacja szkoleń.

4. Obowiązki IOD w wypełnieniu zaleceń wynikających z kontroli NIK (dwa modele działania IOD: czysty i złożony).

5. Incydenty – czym są, na czym polegają:
a) dokumentacja sporządzana w zakresie zapobiegania incydentom i ich dokumentowania,
b) obowiązek zgłaszania naruszeń do PUODO.

6. SZBI – ogólne wprowadzenie, co to jest, kto powinien go posiadać.

7. Szacowanie ryzyka – jeden z podstawowych obowiązków ADO.

8. PUODO – prawa, postępowania prowadzone przed PUODO, kary pieniężne i inne administracyjne.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: anna.pyrzanowska@adn.pl

Zaufali nam: