Szkolenie online Strukturyzacja transakcji kredytowych

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Ekspert – bankowiec z wieloletnim doświadczeniem. Jest trenerem i autorką szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy kredytowej, strukturyzacji transakcji i finansowania przedsiębiorstw. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w sektorze bankowym w obszarze analiz kredytowych, strukturyzacji transakcji i oceny ryzyka kredytowego. W latach 2015-2017 związana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W tym czasie była członkiem komitetu kredytowego Banku oraz członkiem komitetów doradczych i inwestycyjnych związanych z działalnością grupy podmiotów powiązanych z BGK. W latach 2015-2017 pełniła też funkcje członka rad nadzorczych TFI BGK SA oraz PIR SA. Pracę zawodową rozpoczynała w 1991 r. w Banku Interbank SA, następnie była młodszym konsultantem w firmie doradczej Finkorp Sp. z o.o. W latach 1998-2002 pracowała na stanowisku analityka ryzyka kredytowego w Deutsche Bank Polska SA. Następnie w latach 2002-2007 związana z Bankiem BPH S.A. jako konsultant a od 2004 r. zastępca dyrektora Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm. W latach 2008-2014 pracowała w Banku Pekao S.A. na stanowisku dyrektora Biura Strukturyzacji i Dokumentacji w Departamencie Dużych Firm. Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, a także rocznego programu szkolenia kadr bankowości organizowanego przez Austrian Banker’s College w Wiedniu oraz Deutsche Bank AG w Berlinie.

Program szkolenia

Jednodniowe szkolenie adresowane do pracowników banków zajmujących się oferowaniem produktów kredytowych klientom korporacyjnym. Szkolenie stanowi pomocne narzędzie do prowadzenia relacji kredytowej oraz ukierunkowuje na dobór odpowiednich metod finansowania działalności firm a także określa ryzyka jakie bank musi w tym procesie identyfikować. Zajęcia poruszają tematykę adekwatną dla finansowania wszystkich typów klientów korporacyjnych. Szkolenie może być też przydatne dla audytorów, którzy zajmują się oceną prawidłowości działalności kredytowej w banku oraz oceną procesów monitoringowych.

1. Identyfikacja ryzyk i zakres analizy w strukturyzacji transakcji kredytowych.

2. Główne rodzaje ekspozycji kredytowych:
a) limity na finansowanie bieżące,
b) limity długoterminowe,
c) niepieniężne limity kredytowe.

3. Ustalenie maksymalnej kwoty zaangażowania i harmonogramu spłaty:
a) optymalne wskaźniki zadłużenia,
b) kalkulacja kwoty zaangażowania,
c) maksymalne okresy finansowania,
d) finansowanie firm o nieregularnych przychodach.

4. Cel finansowania i kontrola wykorzystania kredytu:
a) parametry uwzględniane w ocenie przeznaczenia kredytu,
b) mechanizmy kontrolne na etapie uruchamiania kredytu,
c) monitorowanie wykorzystania kredytu.

5. Identyfikacja podmiotów istotnych dla oceny ryzyka transakcji kredytowej:
a) podmioty bezpośrednio związane dokumentacją kredytową,
b) pozostałe istotne strony transakcji,
c) ocena ryzyk związanych z poszczególnymi stronami transakcji.

6. Pierwotne i wtórne źródła spłaty ekspozycji finansowych:
a) główne źródła spłaty i identyfikacja potencjalnych zagrożeń spłaty,
b) rola zabezpieczeń i innych aktywów kredytobiorcy.

7. Dokumentacja kredytowa i kluczowe klauzule umowne:
a) zakres i standardy dokumentacji kredytowej,
b) kluczowe kowenanty finansowe, ich interpretacja i rola kontrolna,
c) istota i znaczenie pozostałych klauzul umownych.

8. Mitygowanie negatywnego wpływu grupy kapitałowej w strukturyzacji transakcji:
a) charakterystyka powiązań w grupie kapitałowej,
b) identyfikacja ryzyk wynikających dla finasowania podmiotu z grupy,
c) mechanizm ring fencing w strukturyzacji transakcji.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-10-2023Online

Zaufali nam: