Szkolenie online Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle regulacji krajowych oraz US GAAP

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Podstawy prawne – wielowymiarowość ewidencji:
a. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych
b. Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy standard rachunkowości 11
c. Klasyfikacja Środków Trwałych
d. Prawo międzynarodowe – US GAAP, IFRS

3. Zmiany w prawie podatkowym dotyczące środków trwałych w latach 2020 – 2022

4. Wycena wartości początkowej środków trwałych – nakłady na środki trwałe w budowie
a. Cena nabycia
b. Koszt wytworzenia
c. Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
d. Różnice kursowe dotyczące środków trwałych
e. Remont wstępny przed dniem oddania do użytkowania
f. Wydatki na szkolenia pracowników
g. Koszty ogólnego zarządu
h. Rozruch linii produkcyjnej – próbne serie produkcyjne

5. Nakłady ponoszone na środki trwałe po przyjęciu do użytkowania
a. Remonty
b. Ulepszenia, modernizacje oraz adaptacje środków trwałych
c. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące remontów oraz modernizacji
d. Ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi
e. Odłączenie części składowej środka trwałego
f. Wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych
g. Inne przypadki

6. Amortyzacja środków trwałych
a. Tabela amortyzacyjna podatkowa na tle amortyzacji bilansowej
b. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
c. Metody amortyzacji
d. Wykaz stawek amortyzacyjnych
e. Klasyfikacja Środków Trwałych
f. Wydłużania oraz skracanie okresu amortyzacji
g. Amortyzacja środków trwałych używanych
h. Wpływ przyjętych rozwiązań na optymalizację obciążeń podatkowych

7. Zasady rozliczania dofinansowania środów trwałych
a. Regulacje ustawy o rachunkowości
b. Możliwości określone w ramach standardów US GAAP
c. Prezentacja w bilansie na przykładzie

8. Inwentaryzacja środków trwałych
a. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
b. Inwentaryzacja środków niskocennych

9. Wartości niematerialne i prawne
a. Ustalenie wartości początkowej
b. Nakłady ponoszone w okresach późniejszych
c. Wątpliwości dotyczące braku regulacji w zakresie zwiększania wartości początkowej
d. Nakłady ponoszone na wytworzenie oprogramowania a koszty prac rozwojowych

10. Dyskusja.

11. Pytania i odpowiedzi, zakończenie.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 Paulina Barwicka
22 208 28 23
paulina.barwicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
07-03-2024Online

Zaufali nam: