Szkolenie online Sporządzanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
• właścicieli przedsiębiorstw,
• prezesów,
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z procesem sporządzania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, i urządzeń kanalizacyjnych oraz umożliwienie im zdobycia umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania infrastrukturą wodnościekową.

Program szkolenia

1. Podstawy planowania infrastruktury wodnościekowej:
a) Wprowadzenie do planowania wieloletniego w kontekście sektora wodnościekowego,
b) Cel i znaczenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Podstawowe elementy planu i ich funkcje.

2. Analiza stanu istniejącej infrastruktury:
a) Przegląd istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) Ocena stanu technicznego, wydajności i efektywności,
c) Identyfikacja obszarów wymagających modernizacji.

3. Ocena potrzeb i priorytetów:
a) Rozpoznanie potrzeb mieszkańców i użytkowników,
b) Określenie priorytetów rozwoju w oparciu o dostępne dane,
c) Uwzględnianie przepisów, norm i trendów branżowych.

4. Projektowanie wieloletniego planu rozwoju:
a) Tworzenie struktury planu w oparciu o analizę stanu i potrzeb,
b) Określanie celów krótko, średnio i długoterminowych,
c) Ustalanie wskaźników sukcesu i mierników postępu.

5. Budżetowanie i finansowanie:
a) Szacowanie kosztów modernizacji i inwestycji,
b) Identyfikacja źródeł finansowania (np. budżet gminy, dotacje, kredyty),
c) Opracowywanie zrównoważonego budżetu na realizację planu.

6. Konsultacje z regulatorem PGW Wody Polskie:
a) Rola i znaczenie regulatora PGW Wody Polskie w planowaniu infrastruktury wodnościekowej,
b) Wymagania regulacyjne i normatywne narzucone przez PGW Wody Polskie,
c) Proces konsultacji i uzgadniania Planu Rozwoju i Modernizacji z regulatorem.

7. Monitorowanie, kontrola i dostosowywanie planu:
a) Tworzenie systemu monitorowania postępu prac,
b) Regularna ocena osiągniętych wyników w porównaniu z założonymi celami,
c) Reagowanie na zmiany sytuacji i adaptacja planu w razie potrzeby.

8. Komunikacja i zaangażowanie interesariuszy:
a) Wpływ efektywnej komunikacji na sukces planu,
b) Budowanie zaangażowania mieszkańców, partnerów biznesowych i innych interesariuszy,
c) Proces uchwalania Wieloletniego Planu Przed Radę Miasta.

9. Studium przypadku i praktyczne ćwiczenia:
a) Analiza rzeczywistego przykładu sporządzania planu rozwoju i modernizacji,
b) Wykonywanie ćwiczeń praktycznych dotyczących analizy stanu istniejącej infrastruktury, określania potrzeb i priorytetów, projektowania planu oraz budżetowania.

10. Podsumowanie:
a) Przegląd kluczowych punktów omówionych podczas szkolenia,
b) Znaczenie trwałego planowania i modernizacji dla zrównoważonego rozwoju społeczności,
c) Zachęta do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
04-12-2023Online

Zaufali nam: