Szkolenie online SLIM VAT– najnowsze zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT-3 (podatek VAT i inne podatki) oraz wybrane zagadnienia i kontrowersje z pakietów SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. Wcześniej pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a później w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego.

*Szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie uczestnikom wszystkich zmian wprowadzonych pakietem SLIM VAT 3, które w podatku VAT w większości zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2023 r.
Od 2021 r. jest to już trzecia odsłona pakietu nazywanego przez Ministerstwo „SLIM VAT”. Część rozwiązań wprowadzonych wszystkimi pakietami jest ze sobą powiązana, dlatego z pozostałych pakietów (SLIM VAT-1 oraz SLIM VAT-2) wybraliśmy najciekawsze przypadki.
W przypadku pakietu SLIM VAT-3 omówione zostaną również zmiany w innych podatkach wprowadzone tym pakietem (CIT, PIT, Ordynacja podatkowa, ryczałt, spadki i darowizny).

 

Program szkolenia

CZĘŚĆ I
Najnowsze zmiany – SLIM VAT-3

1. Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie. Więcej podatników z kwartalnymi rozliczeniami lub metodą kasową.

2. Wprowadzenie do ustawy zasad przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus. Czy trzeba sprawdzać rozliczenia sprzed lipca 2023 r.?

3. WDT – rozliczenie spóźnionego otrzymania dokumentów – czy to naprawdę zmiana merytoryczna?

4. WNT – zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT oraz okres przejściowy – od kiedy zmiana wchodzi naprawdę w życie?

5. Proporcja VAT: podniesienie progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100%. Kontrowersje wynikające z uzasadnienia projektu zmian.

6. Proporcja VAT: szacunkowe określania proporcji przez podatnika.

7. Korekta roczna VAT: określenie przypadków, w których nie jest obowiązkowa.

8. Zmiany w odpowiedzialności solidarnej oraz split payment, m.in. dotyczy faktoringów.

9. Kasy fiskalne: brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on-line. Zmiany w procedurze ulgi. Nowy hub paragonowy (od września 2023)

10. Sankcje VAT: zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

11. Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

12. Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

13. Pozostałe zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3.

CZĘŚĆ II
Kontrowersje wynikające z pakietu SLIM VAT-1

1. Faktury korygujące na plus i na minus – przypomnienie nowych zasad.

2. Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawcę i przez nabywcę – analiza Objaśnień podatkowych. Przykłady praktyczne.

3. Wpływ najnowszego projektu KSeF na ujmowanie faktur korygujących.

4. Zaliczka w eksporcie towarów – analiza Objaśnień podatkowych.

5. Kursy walut – przeliczanie na PLN w podatku VAT według reguł w podatkach dochodowych. Jak na tę regulację wpływa zmiana w najnowszym pakiecie SLIM VAT 3?

6. Więcej czasu na odliczenie VAT – nawiązanie również do zmiany w SLIM VAT-2.

7. Odliczanie VAT od usług noclegowych – kiedy można?

CZĘŚĆ III
Kontrowersje wynikające z pakietu SLIM VAT-2

1. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.

2. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.

3. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

4. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

5. Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach (w okresie do 30 czerwca 2023 r.).

6. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.

7. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

8. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

CZĘŚĆ IV
Zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT-3 w innych podatkach niż podatek VAT

1. Zmiany w ustawie „Polski Ład” – wydłużenie terminów na składanie JPK w CIT i PIT.

2. Zmiany w ustawie o podatku CIT – wyłączenie poboru podatku od odsetek lub dyskonta w określonych sytuacjach.

3. Zmiany w ustawie o PIT:
a) rozszerzenie katalogu dochodów polskich uzyskanych przez nierezydentów,
b) straty z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych,
c) zmiany w przepisach dotyczących kapitałów pieniężnych,
d) zmiany w uldze rehabilitacyjnej,
e) zmiany w uldze na dziecko,
f) PIT udostępniany przez KAS.

4. Zmiany w Ordynacji podatkowej – zmiany dotyczące postanowienia o zaliczaniu nadpłat lub wpłat.

5. Zmiany w ryczałcie:
a) nowy limit najmu prywatnego dla małżonków,
b) PIT udostępniany przez KAS.

6. Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn (nowe limity, nowa skala, sposób liczenia okresów 5-letnich).

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-09-2023Online

Zaufali nam: