Szkolenie online Reklamacje i roszczenia w branży TSL – aspekty prawne i praktyka

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w firmach transportowych, spedycyjnych lub działach logistycznych firm produkcyjnych, które zajmują się organizacją lub realizacją przewozów, postępowaniami reklamacyjnymi związanymi ze szkodami lub likwidacją szkód w przewozie drogowym rzeczy. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie są prawa i obowiązki uczestników łańcucha przewozu na każdym jego etapie, a także jak postępować w przypadku wystąpienia szkody związanej z transportem i uzyskać odszkodowanie na podstawie przepisów Konwencji CMR i polskiego Prawa przewozowego.

Program

1. Odpowiedzialność i prawa uczestników przewozu na różnych jego etapach.

2. Zakres, wyłączenie i rozszerzenie odpowiedzialności przewoźnika za szkody w przewozie.

3. Proces reklamacji w związku z zaginięciem, uszkodzeniem towaru lub opóźnieniem dostawy (formy pism, terminy i konsekwencje ich niezachowania).

4. Treść reklamacji, kalkulacja i udokumentowanie szkody, czynności zabezpieczające interes zleceniodawcy w procesie dochodzenia odszkodowania.

5. Odpowiedź na reklamację i sposoby ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Likwidacja szkody przed ubezpieczycielem i postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-11-2023Online

Zaufali nam: