Szkolenie online Raportowanie schematów MDR przez JST – zmiany od 1 lipca 2023 roku

Cena: 440 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

Ekspert specjalizujący się w tematyce podatkowej.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązków związanych z identyfikacją i raportowaniem schematów podatkowych po zmianach obowiązujących od 1 lipca 2023 r., po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski. Omówione zostaną przykłady schematów podatkowych oraz proces ich raportowania, włącznie z terminami przekazywania informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników JST zainteresowanych tematyką schematów podatkowych (MDR).

Program

1. Podstawy prawne:
a) cel wprowadzenia przedmiotowych regulacji i podstawy prawne ich stosowania,
b) objaśnienia Ministra Finansów.

2. Rodzaje schematów podatkowych:
a) jak należy rozumieć schemat podatkowy:
• krajowy,
• transgraniczny,
• standaryzowany.

3. Podmioty zobowiązane do raportowania:
a) definicja pojęcia „Promotor”,
b) definicja pojęcia „Korzystający”,
c) definicja pojęcia „Wspomagający”,
d) obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

4. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
a) w jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
b) zmiana terminów raportowania w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” w latach 2020-2022 r.,
c) raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
d) przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.

5. Wewnętrzna procedura raportowania schematów.

6. Praktyczne omówienie działań noszących znamiona schematów podatkowych:
a) przykłady omawiane w objaśnieniach MF,
b) zdarzenia zgłaszane dotychczas przez podatników jako schematy podatkowe,
c) inne sytuacje, które mogą zostać uznane za schemat podatkowy.

7. Wyroki Sądów Administracyjnych w zakresie schematów podatkowych.

8. Omówienie zagadnienia schematów podatkowych w JST.

Information

Cena: 440 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – rozpoczęcie szkolenia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem
15:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
27-11-2023Online

Zaufali nam: