Szkolenie online Prokrastynacja – jak planować swój czas i nie odwlekać świadomie zaplanowanych zadań?

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

• nabycie wiedzy na temat tego, czym jest prokrastynacja i jak radzić sobie z odwlekaniem zadań,
• poznanie najczęstszych przyczyn prokrastynacji oraz metod wyznaczania celów i priorytetów,
• przeprowadzenie analizy wpływu naszego charakteru na nasze zorganizowanie się,
• praca u podstaw, czyli poznanie metody „małych kroków ” zasad własnej samoorganizacji,
• poznanie, przypomnienie oraz utrwalenie standardowych technik zarządzania swoim czasem,
• przejście procesu delegowania zadań oraz radzenia sobie z tzw. ”złodziejami czasu”.

Podczas szkolenia Uczestnik

• dowie się, czym jest prokrastynacja, co robi z nami i co można zrobić z nią, wgląd w psychologię odwlekania,
• dowie się jak ma pracować nad motywacją – pozna techniki motywowania siebie i swoich współpracowników,
• zostanie wyposażony w wiedzę i narzędzia w walce z prokrastynacją w kontekście skutecznej pracy oraz w nie odkładaniu spraw na później,
• nabędzie umiejętności wyznaczania sobie celów i utrzymania płynności ich realizowania oraz pozna metody kontroli realizowanych zadań krótko i długoterminowych.
• pozna sposoby na oszczędzanie czasu i energii,
• nabędzie umiejętność rozpoznawania i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in.: ćwiczenia warsztatowe w postaci testów oraz zadań warsztatowych, burza mózgów, dyskusje oraz analiza przypadków.

Program szkolenia

1. Czym jest prokrastynacja?:
• czym jest N.U.D?
• psychologiczne podstawy „NIE” – działania,
• analiza prokrastynacji.

2. Przyczyny prokrastynacji:
• skąd się bierze lęk przed wykonaniem zadania jako przyczyna prokrastynacji?
• nasza osobowość a prokrastynacja,
• metody formułowania zadań i celów w ramach zwalczania własnej prokrastynacji.

3. Radzenie sobie z prokrastynacją:
• techniki skutecznego radzenia sobie ze zjawiskiem prokrastynacji,
• techniki związane z radzeniem sobie z lękiem,
• co nas motywuje do działania w życiu zawodowym i prywatnym?
• motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

4. Wytycznie celów i priorytetów czyli „co nagle to po diable”:
• planowanie czy improwizacja – wpływ naszego charakteru na nasze działania.
• jak wyznaczać sobie cele?
• czym są priorytety?

5. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia:
• zacznijmy od podstaw – metoda bottom-up („od dołu do góry’),
• zasady i reguły planowania swojego czasu – zasada Pareto,
• pięcioetapowe zarządzanie strumieniem zdań,
• plan działania – metody ALPEN, SZTOS.

6. Przeszkody w organizacji czasu swojego i innych:
• „złodzieje czasu”,
• delegowanie zadań,
• strategia odkładnia spraw na późnej.

7. Jak działać efektywnie czyli Organizacja spotkań i zebrań:
• lista kontrolna potencjalnych N.U.D,
• przygotowanie,
• lista kontrolna zadań,
• ramy czasowe,
• niespodziewane sytuacje – czy można je zaplanować?

8. Efektywne metody sprawdzania wyznaczonych celów:
• metoda 5Q,
• metoda Moscow,
• metoda AAR.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:30 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-10-202313-10-2023Online
16-11-202317-11-2023Online
14-12-202315-12-2023Online

Zaufali nam: