Szkolenie online Pomoc de minimis na nowych zasadach w 2024

Cena: 190 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 h
Cena: 190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

Maciej Toroń – Radca prawny, Managing Associate w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, unijnym, gospodarowania odpadami oraz prawie pomocy publicznej. Prowadzi obsługę spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych i handlowych, obsługi korporacyjnej oraz postępowań rejestrowych. Zajmuje się realizacją projektów korzystających ze wsparcia funduszy unijnych, zarówno po stronie instytucji zarządzających, jak i beneficjentów. Doradza podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom w zakresie możliwości udzielania lub korzystania ze wsparcia stanowiącego pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Obsługuje fundusze typu venture capital i startupy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków zarządów, menedżerów, księgowych lub pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za pozyskiwanie zewnętrznego finansowania. Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki pomocy de minimis, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. gdzie i w jakiejś formie można uzyskać pomoc de minimis, jak sprawdzić, czy firma nie przekroczyła maksymalnego pułapu uzyskanej pomocy (przy uwzględnieniu zmienionych od 1 stycznia 2024 r. limitów), czy i w jakich przypadkach należy doliczyć pomoc uzyskaną przez przedsiębiorstwa powiązane.

Program szkolenia

1. Co to jest pomoc de minimis?

2. Kto może się ubiegać?

3. Kto może jej udzielać (gdzie szukać)?

4. W jakiej formie może być udzielana?

5. Kwota pomocy:
a. Limity pomocy.
b. Jak określić wysokość otrzymanej pomocy, czyli co to jest Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB)?
c. Zmiana sposobu liczenia 3-letniego okresu kumulacji pomocy.
d. Kumulacja pomocy otrzymanej w ramach grupy, czyli definicja „jednego przedsiębiorstwa”.

6. Oświadczenia, zaświadczenia i system SUDOP – czyli jak dokumentować i jak sprawdzać wysokość otrzymanej pomocy de minimis.

7. Możliwość kumulacji z innymi rodzajami pomocy publicznej.

8. Okres przejściowy, czyli współistnienie dwóch reżimów pomocy de minimis do 30 czerwca 2024 r.

Informacje organizacyjne

Cena: 190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-12:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Partner szkolenia

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest jedną z największych polskich kancelarii prawnych. Istnieje na rynku od 25 lat. Obecnie zespół liczy ponad 60 prawników, specjalizujących się w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, prawa innowacji finansowych (FinTech), prawa cywilnego oraz procesowego. Kancelaria wielokrotnie była wyróżnia w największych polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych (Chambers Europe, Chambers Global, WTR 1000, Legal 500 EMEA, IP STARS, IAM Patent 1000, Rzeczpospolita). Tym, co wyróżnia Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, jest połączenie doświadczenia i kompetencji praktycznych z wiedzą naukową. Wielu wspólników i prawników Kancelarii to wykładowcy i pracownicy naukowi renomowanych polskich uczelni i instytutów naukowych (m.in. UJ, INP PAN) oraz autorzy publikacji, monografii, komentarzy. Jej eksperci uczestniczą też w pracach nad projektami ustaw oraz biorą udział w procesach legislacyjnych. Kancelaria stale współpracuje z wieloma izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz związkami pracodawców.

Dostępne terminy
23-10-2024Online

Zaufali nam: