Szkolenie online Podatki CIT i VAT 2023 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, komunalnej oraz energetycznej – bieżący stan prawy, nowelizacje przepisów, analiza orzecznictwa

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian wprowadzonych w ramach ostatnich nowelizacji podatkowych, które są lub mogą być ważne dla spółek branży wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odświeżenie informacji nt. typowych i mniej typowych branżowych problemów podatkowych.

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie.

BLOK I

1. Spółka wodociągowo-kanalizacyjna jako podatnik CIT.

2. Przychody w spółce WOD-KAN – podstawowe zagadnienia – działalność taryfowa, działalność pozataryfowa,

3. Moment rozpoznania przychodu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej (dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków), nielegalny pobór mediów a przychody, przedpłaty a przychód podatkowy.

4. Świadczenia nieodpłatne
• bezumowne korzystanie z gruntów,
• nieodpłatne otrzymanie i użytkowanie infrastruktury (sieci, przyłącza wod-kan),
• aporty rzeczowe od gminy
• nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu
• poręczenia kredytu/ pożyczki przez Gminę

5. Płatności gotówkowe ponad ustawowy limit 15.000

6. Płatności dla dostawców, zastosowanie MPP

7. Ulga na złe długi w CIT – czy spółka branży wodociągowo – kanalizacyjnej ma obowiązek ją stosować?

8. Należności- umorzenie, spłata w układzie ratalnym, uznanie za nieściągalne- aspekty podatkowe dla spółki wod-kan i dla dłużnika

9. Katalog kosztów nkup- omówienie z przykładami

10. Amortyzacja środków trwałych, współfinansowanych z dotacji unijnych

11. Wybrane zagadnienie kosztowe istotne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej:
• odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew,
• opłata za służebność przesyłu,
• odszkodowania za zniszczenia związane z budowa infrastruktury liniowej, odszkodowania za zalania nieruchomości
• podwyższone opłaty za korzystanie z usług wodnych

12. Problematyka rozliczania wydatków remontowych i modernizacyjnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

13. Ulgi podatkowe 2023- ulga B+R

14. Omówienie planowanych zmian podatkowych w podatku CIT

15. Pytania otwarte uczestników

16. Podsumowanie i zakończenie

BLOK II

1. SLIM VAT 3 – najważniejsze zmiany dla spółek branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

2. Kary umowne, odszkodowania, wynagrodzenia za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków a VAT.

3. Opłaty za badania jakości ścieków i zwiększenia za zanieczyszczenia a VAT.

4. Nieodpłatne świadczenia a sponsoring – opodatkowanie VAT różnych form wspierania przez spółkę wodociągowo-kanalizacyjną lokalnej społeczności.

5. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług podstawowych i dodatkowych świadczonych przez przedsiębiorstwa z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

6. Stawki VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – kiedy 8 % a kiedy 23 % – przegląd stanowisk praktycznych.

7. Wiążące Informacje Stawkowe – kiedy warto wystąpić dla potwierdzenia stawki 8% i na co w szczególności zwrócić uwagę?

8. Przegląd najciekawszych podejść praktycznych, orzeczeń i interpretacji istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych, w tym m.in.
a. opłaty za tzw. bezumowne korzystanie,
b. wymiana wodomierzy,
c. zajęcia pasa drogowego,
d. wykonawstwo zastępcze,
e. straty wody, gwarancje i zasady ich rozliczania.
9. Korekty rozliczeń w VAT po SLIM VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

10. Ulga na złe długi i jej stosowanie ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży konsumenckiej.

11. Co to jest i od kiedy obowiązkowy KSeF – jak i kiedy zacząć się przygotowywać do wdrożenia KSeF.

12. Odliczanie podatku naliczonego przez spółkę branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

13. Odliczanie częściowe.

14. Zwrot nadwyżki VAT – terminy zwrotu po nowelizacjach SLIM VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

15. MPP na jakich zasadach korzystać, kiedy warto stosować taką formę płatności.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Koszt w wybranym dniu szkolenia: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – pół godziny przed szkoleniem rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-12-202315-12-2023Online

Zaufali nam: