Szkolenie online Podatek VAT oraz CIT 2023 /2024 w branży budowlanej i deweloperskiej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych branży budowlanej i deweloperskiej oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe podmiotów branży budowlanej i deweloperskiej.

Cel szkolenia

Rozliczenie podatników działających w branży budowlanej czy deweloperskiej od wielu lat budzi istotne wątpliwości. Wątpliwości te powoduje nie tylko ilość i stopień skomplikowania przepisów, ale również pojawiające się formy prowadzonych inwestycji czy współpracy i ich modyfikacje. Dla prawidłowości rozliczeń w podatku CIT i VAT konieczna jest znajomość nie tylko regulacji prawnych, ale również (a może przede wszystkim) bieżącego orzecznictwa w tym zakresie.
• W jakich okolicznościach prace budowlane objęte są stawką preferencyjną 8%, a kiedy nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce?
• Kiedy wykazać obowiązek podatkowy w przypadku prac budowlanych w zależności od formy współpracy?
• W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości?
• Jakie warunki należy spełnić, aby sprzedaż nieruchomości była zwolniona z VAT, a jak „uciec” od zwolnienia?
• Jak rozliczać w świetle VAT członków konsorcjum?
Odpowiedź na te i wiele innych pytań przyniesie Państwu udział w przedmiotowym szkoleniu.

Program szkolenia

1. Stawki podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) preferencyjna (8%) stawka VAT na roboty budowlane i obiekty budowlane, w tym infrastruktura towarzysząca oraz stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku,
b) ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
c) wynajem lokali, a refaktura prac budowlanych i wyposażenia,
d) wykonawstwo zastępcze – zasady rozliczania VAT,
e) dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego), w tym budynki przeznaczone do rozbiórki oraz zabudowane nieruchomością nieujawnioną w KW,
f) dostawy budynków, lokali i ich części dokonywane w 2 lata po ich pierwszym zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia, opcja opodatkowania), w tym rodzaje nakładów (modernizacyjne czy remontowe), a ich wpływ za zwolnienie,
g) dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT,
h) rozliczenie w zakresie VAT członków konsorcjum.

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej:
a) wyrok TSUE w sprawie C 224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów),
b) dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych – akt notarialny czy wydanie kluczy?,
c) zaliczka, a wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy,
d) usługi najmu i dzierżawy nieruchomości oraz rozliczenie zwrotu nakładów.

3. Podstawa opodatkowania:
a) kary umowne i odszkodowania a opodatkowanie VAT,
b) kaucja gwarancyjna w budownictwie,
c) rozliczenie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM,
d) podstawa opodatkowania w imporcie usług,
e) opodatkowanie „darmowych” napraw oraz prac wykonywanych na rzecz podmiotów trzecich (np. JST).

4. Miejsce opodatkowania dostaw towarów i usług w kontekście firm budowlanych:
a) usługi świadczone na rzecz podatników VAT,
b) usługi świadczone na rzecz konsumentów,
c) usługi świadczone na rzecz podmiotów prawnych nie będących podatnikami.

5. Usługi budowlane i dostawy obiektów budowlanych a podatek naliczony:
a) odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie,
b) świadczenie robót budowanych za granicę, a odliczenie podatku naliczonego,
c) struktura sprzedaży – branżowe transakcje, które mogą spowodować konieczność stosowania struktury VAT,
d) katalog wyłączeń z prawa do odliczenia – przypadki charakterystyczne dla branży,
e) odliczenie VAT od samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych oraz paliwa i wydatków z nimi związanych,
f) terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM.

6. Istotne zagadnienia z zakresu podatku dochodowego:
a) przychody podatkowe – data rozpoznania przychodu przy usłudze budowlanej, a protokół odbioru,
b) kary umowne i odszkodowania – ujęcie na gruncie podatku dochodowego,
c) kaucje gwarancyjne, a ich neutralność podatkowa,
d) koszty uzyskania przychodów charakterystyczne dla branży budowlanej:
• straty inwentaryzacyjne,
• likwidacja środków trwałych,
• koszty zaniechanych inwestycji
• wykonawstwo zastępcze,
• usunięcie / nasadzenie drzew,
• zajęcie pasa drogowego,
• przebudowa dróg i infrastruktury,
d) zakład podatkowy typu budowlanego – moment powstania zakładu, a czasowe przerwanie prac, opodatkowanie zysków zakładu, zasady alokacji zysków zakładu.

9. WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczestników.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-12-2023Online

Zaufali nam: