INSTYTUTY BADAWCZE

Szkolenie online Podatek VAT 2023 z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytuty badawcze – nowelizacja przepisów, orzecznictwo sądowe oraz praktyka organów podatkowych

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytutów badawczych zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytuty badawcze. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla instytutów badawczych zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane w przyszłości.

Prowadzący szkolenie

Ekspert specjalizujący się w tematyce podatkowej

Program szkolenia

1. SLIM-VAT 3:
a) zmiany w zakresie limitu dla małego podatnika,
b) zmiany dotyczące kursów walut stosowanych dla przeliczania faktur korygujących, w tym faktur zbiorczych,
c) doprecyzowanie terminów rozliczania WDT w przypadku nieterminowego otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów,
d) zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT,
e) zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych – brak obowiązku wystawienia faktury w określonych sytuacjach,
f) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych (art. 43 ustawy VAT),
g) zmiany dotyczące proporcjonalnego odliczania podatku VAT:
• podniesienie z 500 zł do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100%,
• brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej,
h) możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT,
i) brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online,
j) obniżenie sankcji VAT; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe,
k) umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS,
l) możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT,
m) wprowadzenie zmian w zakresie WIS.

2. Ważne wyroki TSUE i ich wpływ na zmiany polskich przepisów:
a) ulga na złe długi:
• istota ulgi na złe długi,
• rozliczanie ulgi przez dłużnika i wierzyciela,
b) wyrok TSUE C-335/19 i jego wpływ na zmiany wprowadzone pakietem SLIM-VAT 2,
c) obowiązki raportowania ulgi na złe długi w JPK_V7,
d) wyrok TSUE C-895/19 i jego wpływ na rozliczanie importu usług oraz WNT,
e) sankcje administracyjne w VAT:
• naliczanie sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za różne błędy podatnika,
• przypadki, w których można uniknąć sankcji,
f) wyrok TSUE C-935/19 i jego wpływ na rozliczenia podatkowe jeszcze przed zmianami wynikającymi z Pakietu Slim-VAT 3.

3. Zmiany w trakcjach krajowych wynikających z Pakietu Slim-VAT 2 – podsumowanie:
a) uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (przez 4 miesiące lub 3 kwartały),
b) nowe zasady składania VAT-26 – odliczanie 100% VAT od wydatków samochodowych,
c) oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy zbyciu nieruchomości – składanie oświadczeń do US lub w akcie notarialnym.

4. Zmiany w trakcjach międzynarodowych wynikających z Pakietu Slim-VAT 2:
a) rozliczanie korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT, dostawy odwróconej i importu usług,
b) korekta transakcji importu towaru w terminie 4 miesięcy w ramach procedury uproszczonej,
c) transakcje łańcuchowe, gdy organizator jest pierwszym w łańcuchu – doprecyzowanie przepisów.

5. Krajowy System e-Faktur (tzw. KSeF) w 2024 r. – wybrane zagadnienia systemu dobrowolnego:
a) wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych,
b) przesłanki otrzymania zwrotu VAT w terminie 40-dniowym,
c) sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych,
d) korygowanie faktur w KSeF,
e) duplikaty oraz noty w KSeF,
f) faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów,
g) ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności,
h) ułatwienia w zakresie JPK_FA.

6. Omówienie wybranych interpretacji i orzeczeń sądowych z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytuty badawcze.

7. Podsumowanie szkolenia – pytania, odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
26-10-2023Online

Zaufali nam: