Szkolenie online Podatek CIT i VAT dla branży produkcyjnej w 2024 roku

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

Mateusz Cedro – prawnik

Paweł Terpiłowski – radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3. Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie.

BLOK I
Podatek CIT

I. Podatek minimalny – kiedy producent zostanie obciążony dodatkowym opodatkowaniem?

1. Zasady opodatkowania podatkiem minimalnym.

2. Wyliczenie progu rentowności.

3. Wyliczenie dochodu lub straty.

4. Wyłączenia z opodatkowania – kto nie musi płacić podatku minimalnego z uwagi na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności?

5. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych.

6. Ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody. Przykłady wyliczeń.

7. Odliczenia od podatku minimalnego.

II. Opodatkowanie transakcji zagranicznych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym – WHT.

1. Zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł.

2. Oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji.

3. Zmiana przepisów w zakresie oświadczeń w procedurze pay & refund.

4. Projekt nowych Objaśnień podatkowych w podatku u źródła.

III. Podsumowanie zmian w rozliczeniu przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów wprowadzonych w latach 2022-2023.

1. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego.

2. Rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e UoCIT.

3. Nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych.

IV. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

1. Identyfikacja podmiotów powiązanych na potrzeby dokumentacji podatkowej.

2. Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu w tzw. cenach transferowych” – limity i zwolnienia ,,safe harbour”.

3. Analiza benchmarkingowa jako obowiązek dokumentacyjny.

4. Oświadczenie Zarządu i TPR-C.

V. Estoński CIT w latach 2023-2024, w tym podsumowanie zmian z punktu widzenia branży produkcyjnej – kiedy rozważać odejście od CIT?

1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej i podatku z przekształcenia.

2. Zmiany odnoszące się do warunku zatrudnienia.

3. Termin wyboru estońskiego w trakcie roku.

4. Duże zmiany w podstawie opodatkowania estońskim w odniesieniu do dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat.

5. Rozliczanie podatku od zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

6. Zmiany odnoszące się do tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczące użytkowania samochodów osobowych.

VI. Wybrane zagadnienia CIT z uwzględnieniem charakterystycznych problemów dla branży produkcyjnej.

1. Moment powstania obowiązku podatkowego przy produkcji.

2. Zasady kwalifikacji KUP i NKUP w procesie produkcji.

3. Korekta przychodów i kosztów – zasady ujęcia.

4. Nieodpłatne świadczenia.

5. Kary umowne i odszkodowania.

6. Ulga na działalność badawczo-rozwojową.

7. Ulga na innowacyjność.

8. Ulga na ekspansję (tzw. zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów).

BLOK II
Podatek VAT

1. Przedmiot opodatkowania – charakterystyka danej transakcji oraz zasady opodatkowania, przykłady:
a) dostawa towarów,
b) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
c) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
d) eksport towarów,
e) dostawa z montażem,
f) inne transakcje, w których podatnikiem jest nabywca,
g) świadczenie usług,
h) eksport usług.

2. Nieodpłatne świadczenie usług – zasady opodatkowania, przykłady.

3. Nieodpłatne przekazanie towarów – zasady opodatkowania, przykłady:
a) prezenty,
b) próbki.

4. Magazyn typu call-off stock:
a) warunki stosowania procedury magazynu call-off stock,
b) zasady opodatkowania,
c) przykłady.

5. Powstanie obowiązku podatkowego:
a) zasady ogólne,
b) problematyka momentu dokonania dostawy,
c) reguły Incoterms a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczka, zadatek, przedpłata,
e) przykłady.

6. Miejsce opodatkowania:
a) towary nieprzemieszczane,
b) towary przemieszczane,
c) transakcje łańcuchowe,
d) transakcje trójstronne,
e) przykłady.

7. Podstawa opodatkowania:
a) co obejmuje podstawa opodatkowania,
b) podstawa opodatkowania w imporcie towarów,
c) korekty na minus,
d) korekty na plus,
e) przeliczanie kursu waluty obcej,
f) przykłady.

8. Ustalenie prawidłowej stawki VAT:
a) świadczenia kompleksowe,
b) wiążąca Informacja Stawkowa,
c) zasady stosowania stawki 0% w transakcjach WDT, WNT i eksporcie towarów.

9. Odliczanie VAT:
a) zasady i terminy odliczeń,
b) problematyczne przypadki (imprezy firmowe, prezenty, wydatki na marketing itp.).

10. Prawidłowe fakturowanie:
a) treść faktury,
b) termin wystawienia faktury,
c) faktura korygująca,
d) refaktura,
e) anulowanie faktury,
f) kiedy faktura a kiedy nota,
g) faktury ustrukturyzowane i KSeF – nowe zasady fakturowania, przygotowanie do wdrożenia.

11. Grupa VAT:
a) tworzenie grupy,
b) funkcjonowanie grupy i korzyści,
c) rozwiązanie grupy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
21-03-202422-03-2024Online

Zaufali nam: