INSTYTUTY BADAWCZE

Szkolenie online Podatek CIT 2023 z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytuty badawcze – nowelizacja przepisów, orzecznictwo sądowe oraz praktyka organów podatkowych

Cena: 490 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytutów badawczych zainteresowanych tematyką podatku CIT.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku pochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytuty badawcze. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla instytutów badawczych zmiany w podatku CIT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane w przyszłości.

Prowadzący szkolenie

Ekspert specjalizujący się w tematyce podatkowej.

Program szkolenia

1. Zagadnienia CIT – zmiany 2022:
a) podatek u źródła – zasady i mechanizmy poboru podatku od 2022 r.,
b) podatek od przerzuconych dochodów – na jakie ryzyka narażeni są podatnicy?
c) koszty finansowania dłużnego – nowe istotne ograniczenia w zakresie rozpoznania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
d) uchylenie art. 15e ustawy CIT i jego skutki (koszty usług niematerialnych / licencji na rzecz do podmiotów powiązanych),
e) reorganizacje – zmiany zasad dotyczących podatkowej neutralności połączeń i wymiany udziałów,
f) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach) – omówienie nowych zasad,
g) pozostałe zmiany.

2. Zagadnienia CIT – zmiany 2023:
a) zmiany w podatku minimalnym,
b) podatek u źródła – zmiany od 2023,
c) zmiany w cenach transferowych – mniej problematyczne transakcje rajowe,
d) przerzucone dochody – porównanie opodatkowania w 2022 roku i w 2023,
e) koszty finansowania dłużnego – zmiany 2023,
f) Polska Spółka Holdingowa,
g) pozostałe zmiany.

3. Nowe ulgi podatkowe od 2022 r. w CIT:
a) ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg,
b) ulga dla innowacyjnych pracowników,
c) ulga na prototyp,
d) ulga na wprowadzenie do obrotu nowego produktu,
e) ulga na ekspansję produktową,
f) ulga na robotyzację,
g) ulga na wspieranie sportu, kultury i edukacji,
h) ulga IPO,
i) ulga konsolidacyjna.

4. Omówienie wybranych interpretacji i orzeczeń sądowych z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytuty badawcze.

5. Podsumowanie szkolenia – pytania, odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
27-10-2023Online

Zaufali nam: